Místa k obchodování: Malé a střední firmy a mezinárodní obchod

Richard Carter, CEO pro Evropu a Asii společnosti Bibby Financial Services

Zprávy, že EU vyjednala ujednání o volném obchodu s Japonskem, znovu přivedly takové dohody do popředí. Ujednání má propojit třetinu světového exportu zboží a předseda EU, Donald Tusk, jej přivítal jako důkaz, že globální ekonomiky odolávají protekcionizmu.

Navzdory obnovené debatě o relativním prospěchu globalizace a otevřeného obchodu následující po prezidentských volbách v USA a referendu ve Spojeném království o setrvání v EU mnozí – stejně jako já – věří, že mezinárodní obchod je podstatný pro dlouhodobou stabilitu globální ekonomiky. Zatímco nyní pozorujeme náhlý vzestup výkonnosti následující po relativně nejistém roce 2016, MMF nedávno varoval před rizikem globálního růstu izolacionistických, obchod omezujících, zásad.

Mezinárodní obchod je často zvažován v kontextu nákupu a prodeje země vůči zemi, ekonomického růstu a obchodních toků. Často hovoříme o vyváženosti obchodu, přebytcích a deficitech.

Ve skutečnosti je však mezinárodní obchod závislý na jednotlivých podnicích, často malých a středních firmách, které provádějí transakce se svými protějšky v jiných zemích. Je závislý na podnicích všech velikostí vytvářejících vztahy se zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb v jiných teritoriích.

Mezi vládami po celém světě vzrůstá porozumění tomu, že povzbuzování mezinárodního obchodu mezi malými a středními firmami může poskytnout zaměstnanost, zvýšit produktivitu a podpořit prosperitu na národní a mezinárodní úrovni.

Výzvy pro malé a střední firmy

Během nedávné návštěvy poboček společnosti BFS v Hongkongu mi byla položena otázka ohledně klíčových výzev pro malé a střední firmy v souvislosti s podnikáním v různých částech světa.

Zajisté existuje mnoho faktorů specifických pro země, které je třeba řídit, včetně časových pásem, kulturních rozdílů, hraničních regulací, právních praxí, jazyků a měn. Ale stejně tak existuje mnoho univerzálních výzev, kterým podniky čelí bez ohledu na své umístění.

Zatímco vzestup digitální technologie umožnil malým a středním firmám částečně překonat některé z těchto výzev, společnými tématy zůstávají faktory, které jim zabraňují účastnit se mezinárodního obchodu.

Podle naší zprávy Global Business Monitor (GBM) v roce 2016 téměř čtvrtina (24 %) malých a středních firem po celém světě vidí měnovou fluktuaci jako hlavní překážku přeshraničního obchodu. Jako druhá největší překážka bylo uváděno cashflow, následované spravováním zahraničních plateb.

Dále Světová obchodní organizace ve své zprávě z roku 2016, Vyrovnávání pole pro obchodování pro malé a střední firmy, uváděla obtíže v přístupu k obchodním financím jako klíčové omezení pro všechny malé a střední firmy, ale obzvláště pro ty v rozvíjejících se zemích.

Zpráva uvádí zjištění Asijské rozvojové banky, která odhaluje, že více než polovina žádostí o obchodní financování učiněných malými a středními firmami je zamítnuta, v porovnání s pouhými sedmi procenty u nadnárodních společností.

Náš vlastní výzkum GBM zdůrazňuje nerovnost ve snadnosti přístupu k financování po celém světě. Pouze sedmi procentům malých a středních firem ve Spojeném království a osmi procentům v Hongkongu bylo v roce 2016 odmítnuto financování. Toto číslo stoupá téměř na čtvrtinu v Polsku (23 %).

Jak náš výzkum ukazuje, likvidita není problémem pro všechny malé a střední firmy. Je to spíš nedostatek povědomí i porozumění netradičním formám financování, co omezuje ambice obchodovat se zámořím.

Využívání financování pohledávek

Jak banky po celém světě neustále vstupovaly a odcházely na trh komerčního financování jako jojo, nezávislí finančníci na bázi aktiv přistoupili k podpoře vnitrostátního i mezinárodního obchodování malých a středních firem.

Dnes nemusí být přeshraniční obchod něco, s čím se malé a střední firmy potýkají samy, a je dostupných mnoho podpůrných cest od ministerstev po on-line zdroje a poskytovatele finančních služeb.

Společnost BFS, jako finančník podporující více než 10 000 podniků po celém světě, pozoruje stoupající úspěch podpory přeshraničních ambicí našich klientů, využívání naší mezinárodní přítomnosti a místních znalostí. Dobrým příkladem je společnost Maas Aviation, podnik specializovaný na nátěry letadel provádějící zakázky pro společnost Airbus, podporovaný našimi místními týmy v Irsku, Německu a Nizozemí.

Podle Factors Chain International se globální trh pohledávek, navzdory celkovému snížení celosvětových objemů faktoringu v roce 2016, z nějž bylo mnoho připisováno 25% poklesu v Číně, těší dobrému zdraví a čím dál tím více láká větší korporace.

Zatímco vlády po celém světě se rozhodují, zda je v jejich ekonomickém zájmu zaujmout otevřený či omezující přístup ke globálnímu obchodování, více a více malých a středních firem vidí prospěch své přítomnosti mimo domácí prostředí.

Zatímco výzvy stále existují, majitelé podniků po celém světě by si měli dobře zapamatovat, že když přijde na financování a podporu, jsou k dispozici možnosti nad rámec jejich tradičních bankovních partnerů.

Spojte se s Richardem Carterem na LinkedIn zde.

 

18 prosince 2017


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo