Řízení firemního cash flow

Aktualizováno: 31 března 2023

Učiňte z cash flow vaši hlavní prioritu

Nedostatek financí je jedním z nejčastějších důvodů neúspěchu v podnikání. Díky dobrému cash flow může vaše firma lépe růst, investovat do nových projektů, platit zaměstnance a vyjednávat lepší dodavatelské podmínky. Cash flow je zásadní pro zdraví každého podnikání. Bez dostatku hotovosti nemůže vaše firma prosperovat a může mít problémy i s pokrytím okamžitých potřeb. Proto musí být zdravé cash flow klíčovou prioritou každé společnosti.

Přehled v cash flow

Řízení cash flow vám umožní zlepšit provozní efektivitu, lépe řídit náklady a zmírnit provozní a finanční rizika. Vyžaduje to také vaši pravidelnou kontrolu základních údajů, především o:

 • platební schopnosti zákazníků
 • platební historii zákazníků
 • neuhrazených fakturách
 • krátkodobých požadavcích na hotovost
 • krátkodobých přebytcích
 • aktuální výši dluhu
 • platebních podmínkách dodavatelů

Efektivní kontrola plateb

Účinná kontrola plateb vystavených faktur může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Je to důležitý aspekt úspěšného podnikání, protože bez včasného příjmu peněz může být ovlivněno vaše cash flow. Jakmile se rozhodnete podnikat, měli byste se ujistit, že máte zavedena účinná opatření pro kontrolu těchto příjmů.

Existuje několik jednoduchých úkonů, které můžete udělat, abyste se ujistili, že vaše kontrola úhrad vystavených faktur je efektivní:

 • Vyžívejte systém správy a kontroly stavu vašich pohledávek, abyste se vyhnuli pozdějším nemilým překvapením
 • Faktury vystavujte svým zákazníkům včas a ujistěte se, že je posíláte správné osobě
 • Na fakturách jasně uveďte platební podmínky
 • Požadujte zálohu, pokud je to možné
 • Vymáhejte platby e-mailem, dopisem a osobně
 • Pokud ani po 30 dnech po splatnosti nemáte zaplaceno, pozastavte veškerou další práci vůči zákazníkovi, dokud neobdržíte platbu
 • Minimálně každý měsíc kontrolujte stav dlužných částek
 • Provádějte u zákazníků kontrolu bonity a stanovte si úvěrové limity

Zrychlení cash flow

Můžete také spolupracovat s odborníky na řízení cash flow, kteří vám poskytnou přístup k flexibilnímu zdroji financování odpovídajícímu vašim obchodním požadavkům:

 • Regresní factoring: získáte kombinované financování a službu kontroly plateb.
 • Bezregresní factoring: získáte financování, službu kontroly plateb a pojištění proti platební neschopnosti vašich zákazníků.
 • Skrytý factoring: získáte důvěrně vedenou službu financování a kontroly plateb.