Výkon českého strojírenství poroste v roce 2017 v průměru o 3,7 %

Strojírenský sektor čeká v letošním roce další mírný růst o 3,7 procenta, v roce následujícím však bude již jen poloviční. Společně s výkonem sektoru porostou letos také tržby, a to v průměru o 7,1 procenta. Růstu tržeb chtějí strojírenské firmy dosáhnout především navýšením objemu zakázek, expanzí do zahraničí a růstem cen. Český export poroste v letošním roce o 6,9 %. Výsledky studie byly představeny dnes na Setkání lídrů Českého exportu v Praze, jehož hlavním finančním partnerem bylo Bibby Financial Services, a.s.

České strojírenství bude i nadále pokračovat v mírném růstu. Potvrzují to výsledky nejnovější Studie českého strojírenství H1/2017, kterou CEEC Research realizoval s generálními řediteli a členy představenstev významných českých strojírenských společností. Na růstu sektoru v letošním roce se shodnou téměř všichni ředitelé strojírenských firem (99 procent), v průměru se zvýší výkon českého strojírenství o 3,7 procenta. Mezi očekáváním velkých a malých/středních firem přitom není výrazný rozdíl. „V roce 2017 strojírenství dále poroste. Jeho hlavním tahounem bude opět automobilový průmysl. Vzhledem ke zpomalování poptávky na některých evropských trzích se však dá očekávat spíše mírnější růst,“ předpovídá Bohdan Wojnar, prezident Sdružení svazu automobilového průmyslu a člen představenstva společnosti Škoda Auto, a.s.

V dlouhodobém horizontu jsou predikce o poznání opatrnější a pro rok 2018 očekávají ředitelé strojírenských společností zpomalení růstu na úroveň 1,5 procenta, velké strojírenské společnosti dokonce na 1,1 procenta, přičemž třetina (30 procent) z nich předpokládá dokonce pokles výkonu sektoru.

Očekávaný vývoj strojírenství 2017 - 2018

"Český průmysl, včetně strojírenství, si doposud vede velmi dobře. Předpokládám, že jeho výkonnost letos poroste podobným tempem jako v roce 2016, to znamená alespoň o 3 %. Určité obavy z pohledu budoucího výkonu mohou vzbuzovat některé ukazatele konjunkturálních průzkumů. Obdobné indikátory průmyslu však v Německu slibně vzrostly na nejvyšší hodnoty za posledních 5 let a propojenost našeho průmyslu s německým je dobře známa. Ukončení devizových intervencí neznamená pro náš průmysl hrozbu. Jednak z důvodu různých možností kurzového zajištění a ani neočekávám skokové posílení koruny vůči euru. I když krátkodobé kurzové výkyvy spekulativního charakteru se dají předpokládat, celkový trend posilování koruny by měl být relativně mírný - okolo 2,5 % ročně, což je podstatně méně, než čeho jsme byli svědky před rokem 2009" shrnuje předpokládaný vývoj českého průmyslu a strojírenství Andrej Babiš, ministr financí ČR.

Tržby by přitom oproti množství práce měly růst téměř dvojnásobně. Pro letošní rok predikují ředitelé strojírenských společností růst svých tržeb v průměru o 7,1 procenta a pro rok 2018 pak o dalších 5,7 procenta. O něco méně optimistické jsou malé a střední firmy, které v roce 2017 očekávají růst tržeb v průměru o 6,5 procenta.

„Dopad na tržby českých firem a jejich export bude mít změna monetární politiky ČNB v letošním roce zanedbatelný. S uvolněním kurzového závazku ČNB firmy počítaly a většina exportérů změnu zapracovala do svých plánů. Řada výrobců také v uplynulém období zvyšovala podíl svých vstupů hrazených v Eurech pro posílení přirozeného kurzového zajištění. Část otevřených pozic si větší firmy zajistili“ říká Michal Gabriel, generální ředitel Bibby Financial Services, a.s.

Očekávaný vývoj tržeb

Růstu tržeb plánují strojírenské společnosti dosáhnout především prostřednictvím navýšení objemu svých zakázek (51 procent firem) a expanzí do zahraničí (24 procent firem). Zároveň, v porovnání s předchozím výzkumem CEEC Research, který byl se strojírenskými firmami realizován v druhém pololetí roku 2016, jsou také více optimistické, pokud jde o odhadovaný růst cen jejich produkce, a v současné době ho jako prostředek k dosažení růstu tržeb uvádí dvojnásobný počet firem (15 procent oproti 7 procentům). Expanzi do nových segmentů strojírenství v rámci ČR nebo akvizici jiných firem zvažuje jen naprosté minimum strojírenských společností.

Českým strojírenským firmám porostou v roce 2017 také tržby z exportu, a to v průměru o 6,9 procenta (potvrzuje 90 procent ředitelů). V roce 2018 pak ředitelé firem očekávají další nárůst – ve výši 5,8 procenta. Shoduje se na tom 93 procent ředitelů. Tržby z exportu porostou především velkým firmám. „Naši exportéři prokázali v posledních letech schopnost navázat zakázky a mají předpoklady překonat rekordní čísla z roku 2016. Na druhou stranu můžeme očekávat, že český export bude ovlivněn ukončením intervencí a návratem k volnému režimu kurzu koruny vůči euru. Případné vyšší posílení koruny by mohlo v korunovém vyjádření vývoz zbrzdit,“ popisuje situaci českého exportu Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Očekávaný vývoj tržeb export

 

Strojírenské firmy považují český export za příliš závislý na vývozu do zemí EU (potvrdilo to 71 procent ředitelů). Příčiny vysokého podílu exportu do zemí EU přitom firmy vidí v geografické blízkosti (8,8 bodů z 10), vysokém podílu investic ze zemí EU do ČR (8,1 bodů), kulturní a geografické blízkosti nebo politiky EU. Naopak příčinou vysokého exportu do EU spíše nejsou špatné podmínky financování a pojištění exportu do zemí mimo EU ani nedostatečná podpora od státu. „Vysoký podíl exportu do zemí EU předurčuje aktuální struktura naší ekonomiky (subdodavatelské zaměření i vlastnická struktura velkých podniků). Přirozeně podpořeno naší polohou uprostřed Evropy. Odvážnou dlouhodobou hospodářskou koncepci nejen pro diverzifikaci českého exportu, ale především pro modernizaci struktury české ekonomiky postrádáme. Naše společnost poskytuje financování do více než 120 zemí. Kromě profinancování exportních zakázek na sebe většinou přebíráme i riziko (ne)úhrady zahraničním odběratelem a poskytujeme také poradenství v odběratelských vztazích. Celkový servis tak dodává zejména malým a středním firmám potřebnou finanční stabilitu a umožňuje jim soustředit se na svůj byznys“ doplňuje Michal Gabriel, generální ředitel Bibby Financial Services, a.s.

Setkání lídrů českého exportu

Setkání lídrů českého exportu

Kompletní studii si můžete stáhnout zde.

10 května 2017


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo