Prověříme vaše zákazníky

Vyplňte formulář a do tří dnů vám vypracujeme hodnocení bonity vašich odběratelů.

*
*
*
*
* DIČ v případě zahraniční firmy
Tímto dávám výslovně svůj souhlas, aby na e-mailovou adresu uvedenou výše případně i na jiné mé e-mailové adresy, které jí v budoucnu sdělím, mi společnost Bibby Financial Services, a.s., IČ: 25320513 zasílala svá obchodní sdělení obsahující informace o nabídce jejich produktů a služeb, případně i novinky týkající se společnosti Bibby Financial Services, a.s. Ze zasílání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit a to kliknutím zde.
Tímto výslovně a svobodně poskytuji souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených výše v tabulce ve prospěch společnosti Bibby Financial Services, a.s., IČ: 25320513, aby tyto údaje zpracovávala výlučně ke svým marketingovým účelům - zejména k nabízení svých produktů a služeb a podpoře její značky. Takto poskytnuté osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného zpracování včetně profilování a nebudou předávány do zahraničí. Tento souhlas poskytuji na dobu tří let od jeho udělení s tím, že beru na vědomí skutečnost, že jej mohu kdykoliv a bez dalšího odvolat. Více informací o ochraně osobních údajů ve společnosti Bibby Financial Services, a.s. lze nalézt zde.