Office people

Co je reverzní financování?

Reverzní financování, někdy též označované jako reverzní factoring, umožní prodloužit splatnosti faktur od vašich dodavatelů. Lze využít například v situaci, kdy firma musí nakoupit zásoby do výroby, ale potřebuje odložit datum jejich úhrady.

Zatímco u klasického factoringu je klientem dodavatel postupující své pohledávky factoringové společnosti, v případě reverzního factoringu je klientem odběratel. Ten požádá factoringovou společnost, aby uhradila jeho závazek dodavateli. Po nejpozději 90 dnech následně odběratel uhradí za profinancovanou fakturu přímo factoringové společnosti. 

Díky reverznímu financování tak dojde k posílení cash flow v rámci daného podniku. Zároveň se zlepší vztahy s dodavateli, ti dostanou zaplaceno dříve, což jim často umožňuje poskytnout slevu za dodané zboží či službu. S využitím reverzního factoringu tak můžete dosáhnout na zajímavá skonta. 

 
Prodloužit splatnost faktur

Jak reverzní financování funguje?

Smlouva

Uzavření smlouvy

na prodloužení splatnosti faktur za obdržené zboží nebo využité služby

Zajištění

Zajištění smlouvy

formou pohledávek z obchodního styku

Nákup zboží a služeb

Nákup zboží nebo služeb

obdržené faktury platíme my

Platba

Úhrada factoringové společnosti ze strany odběratele

až po 90 dnech od zakoupení zboží či služeb


Výhody reverzního factoringu

    • Prodloužená splatnost faktur od dodavatelů
    • Zlepšení cash flow 
    • Možnost využití skont od dodavatele
    • Reverzní financování často umožní získat prostředky i v případě nesplnění přísných kritérií pro bankovní financování
    • Flexibilní alternativa podnikatelského úvěru

Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo