Manufacturing individual

Proč bilanční factoring?

Nesporná výhoda factoringu je, že nezvyšuje úvěrové zatížení společnosti. Této výhody se využívá právě v bilančním factoringu, kdy si před koncem účetního období firmy pročišťují své rozvahy.

Využitím factoringu vám nevzrostou v rozvaze cizí zdroje. Pohyby jsou zaznamenány pouze na straně aktiv, kdy se pohledávky transformují do peněz na bankovních účtech.

Získané finanční prostředky může společnost využít na úhradu závazků svým dodavatelům s možností využití skonta za včasnou úhradu nebo na úhradu krátkodobých úvěrů, čímž opět dojde k vylepšení bilance.


Výhody Bilančního factoringu:

  • Postoupením pohledávek se sníží objem neuhrazených pohledávek v rozvaze
  • Factoringové financování nenavyšuje úvěrovou angažovanost a nezvyšuje objem cizích zdrojů

  • Zlepšuje se likvidita společnosti a ostatní poměrové ukazatele jako je celková zadluženost, podíl bankovních úvěrů, či ukazatel celkové výnosnosti ROA

Jak factoring funguje

Icon Sent

Faktura

Po dodání zboží nebo
služby zákazníkovi nám zašlete kopii faktury

Icon Percentage

Záloha

Následně vám na účet zašleme zálohu až do výše 90 % do 24 hodin

Telefon

Urgence

Úhrady faktur urgujeme za vás. 

Platba

Doplatek

Zbylé peníze mínus dohodnuté poplatky zašleme hned po uhrazení faktury


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo