97 % českých klientů je s našimi službami spokojeno

Spokojenost zákazníků je pro nás na prvním místě. Z toho důvodu každoročně provádíme s pomocí nezávislé britské agentury průzkum mezi klienty ohledně jejich zkušenosti s nabízenými službami a poskytovaným servisem. Díky získaným informacím můžeme lépe identifikovat nejen naše silné stránky, ale i zjistit, v jakých oblastech existuje prostor pro zlepšení.

Aktuálního průzkumu se účastnilo více než 900 klientů, z nichž téměř 70 spadalo do regionu ČR a Slovenska. Obecně můžeme říct, že 9 z 10 firem je s našimi službami spokojeno, přičemž vyloženě nespokojena jsou pouhá 2 % zákazníků.

V rámci České republiky jsou výsledky oproti statistikám za celou skupinu Bibby Financial Services ještě lepší, když za spokojené se považuje 97 % všech domácích klientů. To lze přičítat nejen vysoké úrovni poskytovaných služeb, ale i kvalitní komunikaci a empatii našich zaměstnanců.

Graf spokojenosti

Spokojenost klientů sledujeme mimo jiné pomocí ukazatele Net Promoter Score (NPS), který vychází z míry ochoty doporučit daný produkt či službu, může nabývat hodnot od -100 do 100. V rámci ČR jsme dosáhli v tomto ohledu podstatného zlepšení z předchozích 55 bodů na aktuálních 68 bodů. To je na společnost z finančního sektoru výborný výsledek. Pro srovnání spokojenost klientů s jejich bankou podle NPS dosahuje pouhých 10 bodů.

Na následujícím grafu je patrné, že ochota doporučit naše služby obchodním partnerům či přátelům je nejvyšší právě v regionu Slovenska a České republiky, kde se pohybuje na úrovni 85 a 76 procent.

Graf míry doporučení

Projevené důvěry si vážíme, neboť spokojený zákazník je pro nás tím největším zadostiučiněním. Osobní doporučení je totiž cennější než sebelepší reklama. Současně nás těší, že můžeme přispívat k budování společenských hodnot, když podle 75 % našich zákazníků má spolupráce s Bibby podíl na úspěchu jejich podnikání. Ještě o něco více klientů pak potvrdilo, že partnerství s námi jim pomohlo k dosažení jejich cílů.

17 března 2021


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo