Platební morálka českých firem se vloni překvapivě zlepšila

Rok 2020 byl pro domácí firmy zatěžkávací zkouškou. Snížená poptávka se společně s vysokou mírou nejistoty ohledně budoucího vývoje výrazně propsala do hospodářských výsledků. Záchranným lanem byly vládní stimuly, které pomohly dočasně stabilizovat ekonomiku a udržet pracovní místa. Platební morálka firem se přesto v druhé polovině roku 2020 meziročně nečekaně zlepšila. Vyplývá to z interních dat společnosti Bibby Financial Services, předního nezávislého poskytovatele factoringových služeb v ČR. 

Množství faktur po splatnosti se v ČR drží při zemi

Po náhlém jarním zamrznutí ekonomiky bylo znatelné zhoršení platební morálky mezi českými firmami očekávaným scénářem. Většina podniků se potýkala s prudkým propadem cash flow, což se dočasně promítlo do pozdních úhrad. Zatímco ještě v březnu si firmy vzájemně platily za dodané zboží a služby dokonce s mírným předstihem, v dalších měsících bylo patrné zhoršení až na průměrnou úhradu více než 6 dní po splatnosti.

Ve druhé polovině roku se projevilo postupné znovuotevírání evropských ekonomik a růst spotřebitelské poptávky, která vehnala českým firmám krev do žil. Pohled na platební morálku klientů Bibby Financial Services z větší perspektivy pak přináší překvapivé zjištění, že průměrná posplatnost faktur byla vloni ve sledovaném období dokonce o téměř 2 dny nižší než v roce 2019.

CZ Posplatnost 2019vs2020

Pozitivní trend si ředitel Bibby Financial Services Michal Gabriel vysvětluje tím, že právě klientům, kteří využívají factoring, hradí jejich odběratelé dříve. Napomáhá tomu i důsledný zákaznický servis a pravidelná urgence nezaplacených pohledávek, které klienti Bibby Financial Services vystavili svým odběratelům. „Je tak možné, že i když se v Česku platební morálka řady firem zhoršila, u odběratelů našich klientů je tomu naopak. Naše služby pomáhají podnikům překlenout složité období a zároveň zkracují datum úhrady vystavených faktur“, dodává Gabriel.

Platební morálka na vzestupu i v EU

Ke zlepšení platební morálky nedochází jen u tuzemských odběratelů klientů Bibby Financial Services, ale i v rámci většiny zemí EU, kde factoringová společnost působí. Souhrnná data z České republiky, Slovenska, Polska, Francie, Německa, Irska a Nizozemí za poslední čtyři měsíce loňského roku ukazují podstatný pokles podílu pohledávek nacházejících se v prodlení o déle než 30 dnů. Zatímco ještě v září bylo v takovém stavu 6 % faktur, na konci uplynulého roku to byla pouhá 3 %. Podniky se tak evidentně postupně adaptovaly na současné prostředí zvýšené nejistoty a zároveň jim factoring pomohl s mezerami v cash flow.

EU prodlení úhrady v CZ

Černé prognózy výrazného zhoršení důvěry mezi firmami naštěstí nenastaly. Důvodem včasného proplacení faktur vystavených klienty Bibby Financial Services je mimo jiné i důsledná práce našich zaměstnanců. Ti se v uplynulém roce ve zvýšené míře zaměřili na komunikaci s odběrateli, s cílem včasné úhrady vystavených faktur. Zlepšení platební morálky odběratelů patří mezi jednu z výhod využívání factoringových služeb, kterou klienti ocení zejména ve složitějších ekonomických časech.

 

Bibby Financial Services, a.s.

Bibby Financial Services je největší nezávislá factoringová společnost poskytující provozní financování. Působí v 10 zemích Evropy a Asie, má více než 1 200 zaměstnanců a její týmy podporují více než 12 000 firem po celém světě. BFS financuje nového klienta každých 53 minut.

Kontakt pro média:

Jakub Šenberger
Marketing Executive, Bibby Financial Services, a.s.
tel.: +420 736 169 839
e-mail: jakub.senberger@bibbyfinancialservices.cz
www.bibbyfinancialservices.cz

26 ledna 2021


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo