Platební morálka firem se kvůli pandemii zhoršila

Dlouhé týdny trvající karanténní opatření zanechala v české ekonomice znatelné šrámy. Uzavřené restaurace, omezená průmyslová výroba, obchod či zákaz veřejných akcí, to vše se negativně projevilo ve finanční kondici celé řady domácích firem. Vyplývá to z analýz společnosti Bibby Financial Services, předního nezávislého poskytovatele factoringových služeb v ČR.

Nárůst objemu faktur po splatnosti

Na první pohled viditelným dopadem pandemie je zhoršení platební morálky mezi firmami. Zatímco ještě v průběhu letošního února odběratelé hradili své závazky dokonce s čtyřdenním předstihem, v březnu docházelo k platbě typicky až v den splatnosti. Nárůst delikvencí pokračoval i v průběhu dubna a května, kdy firmy hradily faktury zpravidla 4-6 dnů po splatnosti.Posplatnost 2020

*data se vztahují jen k fakturám vystaveným a splatným v roce 2020

Ekonomická aktivita zpomalila

Dalším nepříznivým efektem koronaviru je úbytek objemu zakázek napříč českými firmami. Zejména v průběhu května totiž došlo k výraznému poklesu průměrné velikosti postoupených faktur. Z toho lze usuzovat, že pomyslná ozubená kola domácí ekonomiky v posledních měsících znatelně zpomalila. Nezbývá než doufat, že se bude jednat pouze o krátkodobý výkyv, který s rozvolňováním karanténních opatření pomine.

Velikost faktury 2020 

Platební morálka dlouhodobě klesá

Nepříjemným faktem je, že nárůst delikvencí je mezi tuzemskými firmami dlouhodobým trendem.  Zatímco v roce 2019 docházelo průměrně k úhradě závazků 2-3 dny po splatnosti, nyní musí dodavatelé počítat s platbou typicky až 5-7 dní po datu splatnosti. Celá řada společností tak evidentně bojuje s nedostatečným cash flow, a proto si vypomáhá pozdní úhradou svých závazků.

Posplatnost 2019 - 2020

 

Bibby Financial Services, a.s.

Bibby Financial Services je největší nezávislá factoringová společnost poskytující provozní financování. Působí v 10 zemích Evropy a Asie, má více než 1 200 zaměstnanců a její týmy podporují více než 12 000 firem po celém světě. BFS financuje nového klienta každých 53 minut.

Kontakt:

Jakub Šenberger
Marketing Executive, Bibby Financial Services, a.s.
tel.: +420 736 169 839
e-mail: jakub.senberger@bibbyfinancialservices.cz
www.bibbyfinancialservices.cz

10 června 2020


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo