Letní měsíce přinesly ekonomické oživení, platební morálka českých firem ale pokulhává

Evropská ekonomika se v průběhu letních měsíců částečně vzpamatovala z nepříznivých důsledků restriktivních opatření. Nejistota však nadále přetrvává, což se odráží v pozdních úhradách vystavených faktur. Zatímco na evropské úrovni se situace výrazně zlepšila, platební morálka českých firem stále pokulhává. Vyplývá to z analýzy společnosti Bibby Financial Services, předního nezávislého poskytovatele factoringových služeb v ČR.

Situace v České republice

Objem fakturace mezi českými klienty měl v průběhu letošního prvního pololetí setrvale klesající tendenci. Červenec a srpen ale přinesly znatelné oživení, kdy se navzdory letním dovoleným opět nastartovala hospodářská aktivita. Docházelo tak k dohánění odložené spotřeby, k čemuž dopomohla i trvající vládní stimulační opatření.

CZ Objem faktur

Na domácím trhu je přesto patrná nervozita. Některé firmy se dostaly do finanční tísně, což se odrazilo v nárůstu pozdních úhrad faktur. Zatímco ještě v březnu bylo zvykem hradit závazky dokonce s mírným předstihem, v průběhu následujících měsíců došlo k výraznému nárůstu úhrad po splatnosti. Od dubna je tak nelichotivým standardem opožděná úhrada zpravidla o 3-6 dnů.

CZ Posplatnost autodoprava

Ještě horší je platební morálka v ekonomicky silně zasažených odvětvích. Například autodopravci musí počítat s tím, že dostanou v průměru za svou práci zaplaceno o 6-7 dnů později.

Situace v EU

Dopady karanténních opatření tvrdě pocítily i zahraniční firmy. Souhrnná data z Česka, Slovenska, Polska, Francie, Německa, Irska a Nizozemí naznačují, že mezi březnem a květnem došlo k propadu objemu vystavených faktur přibližně o třetinu. Následně se pomyslná ozubená kola hospodářské aktivity začala opět roztáčet. Nadále se však pohybujeme přibližně na 80 % předkrizových hodnot. Jasně lze pozorovat vliv rozvolňování, které trvalo v průměru 1 – 1,5 měsíce, v závislosti na každé zemi.

EU Objem faktur CZ

Pozitivní zprávou ovšem je, že v posledních měsících došlo na evropském trhu ke znatelnému zlepšení platební morálky. Zatímco v květnu bylo v prodlení o déle než 30 dnů až 10 % vystavených faktur, nyní se jedná o 5 %, čímž se trh dostal dokonce na lepší než březnovou úroveň.

EU Posplatnost CZ

V rámci ČR a evropských zemí, kde Bibby Financial Services poskytuje své služby, můžeme pozorovat znatelné zlepšení, co se hospodářské aktivity týče, kdy se během léta ekonomiky postupně zotavovaly z nepříznivých dopadů karanténních opatření. Domácí platební morálka však zůstává nadále slabá, naopak na evropské úrovni jsme byli v průběhu léta svědky znatelnějšího poklesu objemu faktur po splatnosti.

Nezodpovězenou otázkou zůstává vývoj okolo koronaviru v následujících měsících. Zhoršení pandemické situace by totiž mohlo opětovně výrazně zamíchat s aktuálně poměrně dobře rozdanými kartami.

 

Bibby Financial Services, a.s.

Bibby Financial Services je největší nezávislá factoringová společnost poskytující provozní financování. Působí v 10 zemích Evropy a Asie, má více než 1 200 zaměstnanců a její týmy podporují více než 12 000 firem po celém světě. BFS financuje nového klienta každých 53 minut.

Kontakt pro média:

Jakub Šenberger
Marketing Executive, Bibby Financial Services, a.s.
tel.: +420 736 169 839
e-mail: jakub.senberger@bibbyfinancialservices.cz
www.bibbyfinancialservices.cz

29 září 2020


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo