Factoring nebo raději úvěr?

Řada tuzemských firem se v rámci svého podnikání potýká s problémem dlouhé splatnosti faktur. Jejich zákazníci totiž preferují možnost zaplatit co nejpozději, dodavatelům však musí průběžně hradit platby za obdržené zboží a služby, přičemž se skálopevnou pravidelností se o odměnu za vykonanou práci hlásí i zaměstnanci. To přináší zejména v případě rostoucích firem nutnost disponovat vysokou hotovostní rezervou na překlenutí tohoto období. Vhodným řešením situace může být financování podnikání formou odkupu obchodních pohledávek, takzvaný factoring, při jehož využití se splatnost faktur zkrátí skutečně na minimum.

Factoring funguje na poměrně jednoduchém principu. Klient průběžně vystavuje faktury svým zákazníkům, které následně postupuje factoringové společnosti, od níž si obratem nechává proplácet předem stanovený procentuální podíl hodnoty faktur (zpravidla 80-95 %). O následné inkaso obchodní pohledávky se poté stará factoringová společnost, na jejíž účet v době splatnosti dochází k úhradě platby za klientem vystavenou fakturu. Poté factoringová společnost svému klientovi uvolní doplatek zbývající části hodnoty faktury po odečtení odměny za svou službu. Díky odprodeji obchodních pohledávek tak roste cash flow v rámci společnosti využívající tuto formu financování. Factoringová společnost se kromě převzetí pohledávek také stará o inkaso faktur po splatnosti, čímž šetří klientovi čas, který by musel strávit nad často zdlouhavým urgováním pohledávek.

Klienta tak již dlouhá splatnost faktur netrápí. Díky factoringu totiž nemusí čekat dlouhé týdny nebo dokonce měsíce na proplacení faktur od odběratelů, naopak má finanční prostředky k dispozici do 24 hodin a může je použít na platby svým zaměstnancům, dodavatelům či pro svůj další růst. Factoring tak slouží jako osvědčená cesta financování podnikání řady společností, zároveň při správném nastavení snižuje riziko nutnosti vymáhání faktur po splatnosti. V případě využití bezregresního factoringu je dodatečným benefitem snížení náročnosti v oblasti řešení pohledávek, zejména těch obtížně vymahatelných.

Využívání factoringu jako zdroje financování podniku má navíc pozitivní vliv na vztahy klienta s jeho obchodními partnery. Svým dodavatelům totiž může platit dříve a využívat skonta, tedy slev za předčasnou úhradu. Zároveň se nemusí bát odběratelům vystavovat faktury s delší dobou splatnosti, neboť si je obratem nechává proplácet od factoringové společnosti, čímž dochází ke zlepšení cash flow. Dodatečným benefitem je, že zpravidla roste platební morálka klientových odběratelů, neboť o inkaso se stará factoringová společnost. Složitá urgence faktur po splatnosti a řešení pohledávek je tak při využití tohoto druhu financování podniku méně častou záležitostí. Dokonce existuje i možnost pojištění obchodní pohledávky, kdy riziko nesplacení přebírá na svá bedra factoringová společnost. 

Factoring nebo raději úvěr?
Odprodej obchodních pohledávek prostřednictvím factoringu, díky němuž lze výrazně zkrátit splatnost faktur, patří mezi oblíbené zdroje financování podniku a velmi dobře nahrazuje krátkodobé bankovní úvěry. Oproti nim má totiž tento způsob financování firem řadu výhod, a to zejména pro menší a středně velké společnosti. Pro ně totiž bývají klasické úvěry vzhledem ke striktním podmínkám tuzemských bank hůře dostupné.

Při schvalování firemního úvěru totiž banka posuzuje zejména finanční kondici (kreditní kvalitu) samotné společnosti, což může být problémem u menších podniků s nízkými obraty a nepříliš vysokou hodnotou majetku. Naopak v případě factoringu je v prvé řadě sledována ekonomická kondice odběratelů, což často bývají velké a stabilní subjekty, u nichž je riziko případného nezaplacení a následného složitého vymáhání faktur po splatnosti nízké. Díky tomu malé a střední podniky velmi často získávají zdroje financování prostřednictvím factoringu za lepších podmínek než při využití bankovních úvěrů. 

V případě factoringu navíc není potřeba žádná zástava majetku a celý proces schválení je výrazně rychlejší než u klasických úvěrů. Zároveň nedochází k růstu zadlužení společnosti. Jedná se totiž pouze o prodej obchodních pohledávek, což nesnižuje kreditní kvalitu dané firmy. Výhodou je rovněž větší flexibilita factoringu, neboť výše dostupných finančních prostředků roste přímo úměrně s objemem vystavených faktur. Naproti tomu u klasického úvěru je jasně daná jeho velikost i délka splatnosti. Může se tak stát, že firma si půjčuje prostředky, které aktuálně nepotřebuje, nebo naopak vzhledem k rychlé expanzi je objem financování podniku nedostatečný.

Financování podnikání formou odprodeje obchodních pohledávek je vhodnou cestou i pro velké a stabilní firmy, a to v kombinaci s bankovními úvěry. Dlouhodobé projekty jako je například nákup nových strojů či nemovitostí pohodlně zafinancuje banka, naopak využitím factoringu se zkrátí splatnost faktur, díky čemuž dojde ke zvýšení úrovně provozního kapitálu. To umožní výrazně zlepšit cash flow v rámci daného podniku. Řešení pohledávek se tak díky factoringu stává daleko menším problémem než dříve.

Bibby factoring Bankovní úvěr
Peníze k dispozici obratem po vystavení faktury Zdlouhavý schvalovací proces
Financování podnikání podle aktuálních potřeb Nízká flexibilita, pevně dané parametry
Nevzniká dluh na bedrech společnosti Roste zadlužení společnosti
Bez zástavy majetku Často nutná zástava či plnění podmínek
Vhodné i pro malé rychle rostoucí firmy Uzpůsobené převážně pro velké podniky
Primárně posuzována kreditní kvalita odběratelů klienta Nutná vysoká kreditní kvalita klienta
Neomezený rámec odvíjející se od objemu faktur Omezený úvěrový rámec
Úhrada faktur se zkrátí na minimum Nemá vliv na splatnost faktur
Vhodné pro posílení provozního financování firmy Ideální na financování dlouhodobých projektů

14 února 2020


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo