Autodopravci už mají peníze na naftu ...

... díky factoringu

.. Rozhovor s Jakubem Novákem, obchodním ředitelem společnosti BIBBY FINANCIAL SERVICES na téma PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ DOPRAVCŮ ...

Jak může provozní financování formou factoringu pomoci dopravcům?

Vlastní finanční prostředky vázané  ve vystavených fakturách může dopravce uvolnit  ihned po zrealizování dopravy a vystavení faktury. Díky tomu má více prostoru na rozvoj vlastního podnikání, realizaci nových obchodních příležitostí, minimalizaci prodlení ve splatnostech a optimalizaci vlastních marží. To vše může dopravce získat díky factoringu.

Proč je factoring pro dopravce tou správnou volnou?

V segmentu dopravy jsou standartem dlouhé splatnosti faktur, ale naopak PHM, mýto, leasingy, mzdy a další náklady s dopravou spojené musí dopravci často hradit ihned. S využitím factoringu má dopravce možnost čerpat finanční prostředky ihned po vystavení faktury a nemusí čekat, až mu odběratel zaplatí. Díky okamžitému přístupu k hotovosti se zrychlí peněžní toky klienta, který díky tomu může rychleji růst a navýšit roční obrat i zisk. Dalším velkým přínosem může být profinancování pohledávek v bezregresním režimu, kde na sebe factor vezme riziko neuhrazení těchto pohledávek.

Jaké podmínky musí splnit dopravce, pokud chce využít vašich služeb?

Factoring je stále ještě opomíjeným typem provozního financování. Přitom řešení financování pohledávek je vhodné prakticky pro firmy všech velikosti, a to včetně těch začínajících.  Podmínka financování je pouze jediná, dopravce musí mít aspoň jednoho stabilního a bonitního zákazníka. Pokud chce klient profinancovat pouze jednu jednorázovou fakturu, v tom mu bohužel nepomůžeme.

Nemůžeme se nezeptat na cenu. Kolik služba dopravce stojí?

Kalkulace ceny je u každého klienta různá, odvíjí se od několika parametrů. Obecně se dá ale říci, že náklady na službu jsou zpravidla mezi 0,5-1 % z faktury měsíčně, a to dle velikosti a rizikovosti daného financování. Cena se v porovnání s bankovním financováním může jevit jako mírně vyšší, je však potřeba vnímat, že my na rozdíl od bankovních domů neposuzujeme pouze bonitu klienta, ale i jeho obchodní model včetně struktury jeho zákazníků, čímž jsme schopni nabídnout větší požadované objemy financování.

V dopravě oběcně není vysoká maržovost, vyplatí se dopravcům factoring?

Určitě, nejen vyplatí, ale pomůže i ve stabilizaci a rozvoji jejich podnikání. Nejde jen o okamžitý přístup k hotovosti. Factoringová společnost na sebe přebírá taky všechnu správu postoupených pohledávek. Dopravcům tak odpadá starost s urgencí odběratelů ohledně zaplacení faktur. Nepřímo se pak zlepšuje i platební morálka odběratelů, protože včasnou urgenci a inkaso realizuje za klienta factoringová společnost.

Jak řešíte situaci, kdy odběratel s factoringem, potažmo postupováním pohledávek nesouhlasí?

I v takovém případě máme pro naše klienty řešení. Nabízíme možnost skrytého factoringu, kdy odběratele o postupování pohledávek neinformujeme. Při ověřování faktur používáme jméno klienta, abychom zachovali diskrétnost služby.

Když se rozhodnu s vámi uzavřít smlouvu, kdy dostanu první peníze?

První financování může odcházet již v den podpisu smlouvy, pokud máme k dispozici veškeré podklady. Následně při každém postoupení se snažíme financovat faktury do 24 hodin.

Jaké hlavní trendy v této oblasti pozorujete?

Současným trendem v oblasti factoringu u dopravců je zejména exportní financování, kde se klienti díky této službě nemusí bát nových trhů, jazykových bariér ani kurzových rozdílů. Pomocí exportního factoringu jsou minimalizována exportní rizika a pro klienta jsou součástí i informace o solventnosti jejich obchodních partnerů. Dalším trendem v segmentu dopravy je požadavek dopravců na komplexnost služeb od jednoho poskytovatele. Z tohoto důvodu v současnosti připravujeme ve spolupráci se společností ČESMAD BOHEMIA projekt zaměřený na další služby pro dopravce, jehož součástí budou palivové karty, mýta, rezervace trajektů, provozní financování a řízení rizik dopravců. Do budoucna také plánujeme poradenství začínajícím dopravcům ve formě podnikatelského akcelerátoru.

Kdy bude společný projekt BIBBY FINANCIAL SERVICES a ČESMAD BOHEMIA spuštěn?

Směřujeme k tomu, abychom společné řešení dopravcům nabídli začátkem roku 2019.  Pokud by však měl nějaký dopravce zájem o provozního financování už nyní, připravili jsme ve spolupráci se společností ČESMAD BOHEMIA speciální akci do konce roku 2018 za zvýhodněných podmínek. Máte-li o uvedené zájem, rádi Vám nachystáme nabídku provozního financování či poskyteneme doplňující informace.

 

Článek publikován v Transport Magazínu 09/2018

22 října 2018


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo