Malé a střední podniky po celém světě se vyhýbají mezinárodnímu obchodu

 • Politická situace v USA (29 %) a Brexit (20 %) jsou považovány za největší hrozby světového růstu
 • Dvě třetiny (65 %) malých a středních podniků se obávají o stav globální ekonomiky
 • Více než polovina z nich (53 %) považuje vývoj domácí ekonomiky za uspokojivý 
 • Nový výzkum ukazuje, že malé a střední podniky po celém světě se v atmosféře globální nejistoty vyhýbají mezinárodnímu obchodu a zaměřují se na domácí trhy.

  Výroční zpráva Global Business Monitor mezinárodní společnosti Bibby Financial Services (BFS) ukazuje, že téměř dvě třetiny malých a středních podniků (65 %) se obávají vývoje globální ekonomiky a pouhých sedm procent z nich se domnívá, že mezinárodní obchod je nejvýznamnější příležitostí jejich růstu.

  Studie se zaměřila na malé a střední podniky v České republice, Francii, Hong Kongu, Irsku, Kanadě, Německu, Nizozemí, Polsku, Singapuru, Spojených státech a Velké Británii.

  Výsledky ukazují, že za největší hrozbu globálního ekonomického růstu je považována politická situace v USA (29 %), následuje Brexit (20 %) a poté konflikty, válka nebo terorismus (15%).

  Generální ředitel Bibby Financial Services, David Postings, říká: „Zjistili jsme, že malé a střední podniky po celém světě mají o světovou ekonomiku obavy. Za posledních 18 měsíců jsme byli svědky bezprecedentních geopolitických změn, jejichž výsledkem je nejistota. Upadající důvěra ve světovou ekonomiku vede řadu majitelů malých a středních podniků ke stažení se a zaměření na domácí trhy.”

  Malé a střední podniky výrazně více věří vyhlídkám svých domácích trhů. Více než polovina (53 %) popisuje výkon místní ekonomiky za posledních 12 měsíců jako dobrý a celá třetina (33%) očekává, že se v následujícím roce zlepší. Ve Francii se jedná dokonce o 53 %.

  I přesto, že v Německu budou 24. září probíhat parlamentní volby, jsou německé malé a střední podniky již druhým rokem nejoptimističtější. Čtyři pětiny (81 %) německých podniků tvrdí, že jejich ekonomice se daří dobře. Od roku 2016 tedy došlo k růstu z původních 73 %.

  Méně než jeden z deseti dotazovaných malých a středních podniků (7 %) považuje mezinárodní obchod za klíčový faktor ekonomického růstu. Mezi majiteli se za nejlepší příležitosti považuje vyhledávání nových segmentů trhu (12 %), domácí expanze (12 %) a rozvoj nových produktů a služeb (11 %).

  V souvislosti s mezinárodním obchodem platí, že za největší překážku jsou považovány pohyby kurzů jednotlivých měn (20 %) a vládní regulace (14 %).

  David Postings říká: Existuje celá řada bariér, které musí malé a střední podniky při mezinárodním obchodování překonávat: od různých časových pásem, přes celní předpisy a právní zvyklosti, až po kulturní rozdíly a jazyky. Náš výzkum ovšem ukazuje, že největší obavy vzbuzuje pohyb směnných kurzů.

  „Za poslední rok ovlivnil pohyb kurzů velké i malé podniky po celém světě a mnoho malých a středních podniků se snaží mezinárodní obchod opustit a vyhnout se tak souvisejícím rizikům.

  „Avšak podniky, které mají možnost se před dalšími výkyvy chránit, například dohodou pevných kurzů, mají k dispozici výrazné obchodní příležitosti.”

  Přes obavy o globální ekonomiku jsou malé a střední podniky optimistické, co se týče vlastního budoucího růstu. Polovina (49 %) z nich hlásí za posledních 12 měsíců růst a více než polovina (55 %) jej očekává i v příštích 12 měsících.

  Nejjistější jsou si malé a střední podniky v Kanadě, kde růst prodeje očekává až 70 procent respondentů. Naproti tomu nejméně své místní ekonomice důvěřují majitelé firem v Hong Kongu, kde růst očekává pouze čtvrtina (28 %) z nich a třetina (35 %) dokonce očekává pokles.

  David Postings dodává: „Pozorovaná obecná důvěra ve vlastní růst je povzbudivá, ale musíme dělat víc proto, abychom jednotlivým podnikům přiblížili možnosti podpory z veřejného i soukromého sektoru a pomáhali jim využívat příležitostí mezinárodního obchodu.

  „Firmy, které dokáží využívat výhod exportu a importu (ať už vyhledáváním nových trhů nebo sestavováním nových zásobovacích řetězců), spíše dosáhnou svých dlouhodobých cílů.”

  Kompletní výsledky průzkumu najdete ke stažení zde.

   
   

   

  5 října 2017


  Zavolejte nám

  Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

  nebo