Globální nejistota nesmí zastavit ambice malých a středních firem

David Postings, Global CEO, Bibby Financial Services

Žijeme v době takové politické neortodoxnosti, že pravděpodobně existuje nebezpečí, že ekonomičtí komentátoři začnou znít jako rozbitá gramofonová deska. Nejistota, nebo spíše to, čemu Mervin King, bývalý guvernér Bank of England, říká radikální nejistota, je dominantním faktorem v globální ekonomice. Je to druh nejistoty, který agentury realizující výzkumy veřejného mínění a kvalifikovaní ekonomové považují za obtížné, pokud ne nemožné předpovědět. Mezi příklady toho, kdy se experti spletli nebo nebyli schopni předpovědět výsledek, patří události jako Brexit, neschopnost parlamentu ve Spojeném království dospět k rozhodnutí, Trumpovo volební vítězství a zvolení Emmanuela Macrona a en Marche!.

Navzdory řadě radikálních nejistot OECD předpověděla, že globální míry růstu se v roce 2017 zvýší na 3,5 % a v roce 2018 na 3,6 %. Tato čísla se nemusí zdát vysoká, ale rok předtím byly míry na pouhých 3 %, což bylo nejnižší skóre od roku 2009. Růst je však nadále nerovnoměrný a globální ekonomika ještě nedosáhla magických 4 %, která předcházela finanční krizi. Spousta lidí se pak snaží porozumět, odkud se objeví další vlna globálního růstu.

Hrozba pro celosvětový obchod

V důsledku vnímaného silného odporu proti globalizaci a oživení protekcionismu jsou malé a střední firmy ohroženy ztrátou globálního obchodu. To bylo nejzjevnější v USA, kde byl hlasitým kritikem Donald Trump. Kolem 20 % exportů USA pochází z malých a středních firem. Avšak v Evropě, která zažívá období silnějšího růstu, existuje pocit, že by exporty mohl narušit proces Brexitu. Kolem 40 % obchodování v EU zajišťují malé a střední firmy.

Téměř čtvrtina malých a středních firem uvádí, že největší překážkou mezinárodního obchodu je kolísání směnného kurzu. V době geopolitické nejistoty se kolísání měn uniká jen obtížně.

Podle mého názoru začnou malé a střední firmy znovu získávat důvěru v exportní strategii poté, co nastane vyšší míra politické stability ve Spojeném království a EU. Nikdo dnes nemůže odhadnout, kdy tato situace nastane, ale nebylo by dobré odradit malé a střední firmy od expandování, když existuje tolik příležitostí navazovat nové obchodní vztahy. Podobně by mohl mít americký prezident obavy z obchodních deficitů v USA na určitých trzích, jako je například v Německu, ale bylo by nesprávné a proti veškerému očekávání stáhnout se zpět.

Již teď však vidíme rané známky toho, že firmy přinejmenším zpožďují investice na britském trhu. Je to snad předzvěst recese? Možná ano. Jistě to budeme vědět během příštích několika týdnů a měsíců.

Podle našich zkušeností není k dosažení obchodního úspěchu žádoucí odkládat investice nebo redukovat náklady (což se dnes do velké míry děje). Bylo by žádoucí, aby spousta malých a středních firem brala v úvahu mezinárodní obchodní partnerství, a zisky z exportů rozhodně zůstávají konstantní výhodou pro růst a prosperitu.

V našem výzkumu malých a středních firem, který proběhl roku 2016 v šesti z největších ekonomik světa, jsme zjistili, že zatímco celosvětovým titulkům dominovaly makroekonomické a geopolitické změny, malé a střední podniky se zabývaly záležitostmi, které postihly jejich každodenní aktivity, jako jsou cashflow, nábor kvalifikovaného personálu a zvyšování nákladů.

Náš výzkum Global Business Monitor povzbudivě zjistil, že 95 % malých a středních firem plánovalo v roce 2017 investovat do svého podnikání – mezi nejčastěji zmiňované oblasti patřilo školení zaměstnanců, propagační aktivity a technologie.

Financování růstu

Stále je však třeba mnoho podniknout v souvislosti s financováním takového růstu a investic.

Podle Světové banky postrádá až 70 % mikropodniků na rozvíjejících se trzích přístup k úvěru. Světová obchodní organizace navíc zjistila, že více než polovina žádostí o finanční podporu obchodování z řad malých a středních firem byla zamítnuta, oproti pouhým 7 % žádostí nadnárodních společností. Globální likvidita se v důsledku toho soustředila na největší instituce a jejich klienty, ale netýkala se menších podniků, které hrají stejně důležitou část při podpoře ekonomického růstu.

Nerovnost v přístupu k financím není omezena jenom na velikost podniku. Existují obrovské geografické rozdíly. Náš výzkum ukazuje, že téměř polovina malých a středních firem v Německu věří, že dostupnost úvěru je dobrá nebo vynikající. Naproti tomu malé a střední firmy v Irsku nejčastěji nahlížejí na dostupnost financování pro své podnikání jako na slabou. Podobně platí, že zatímco v Británii bylo odmítnuto pouhých 8 % firem, v Hongkongu byly zamítnuty žádosti o finanční podporu téměř čtvrtině (23 %) malých a středních firem.

V zásadě věřím, že tento problém není způsoben nedostatkem dostupných financí, ale spíše nedostatkem povědomí a uvědomování si plné škály možností. Zatímco povědomí o alternativních formách financování bezpochyby roste, zůstává v malých firmách – ať už jsou kdekoliv – tendence obracet se především na svého hlavního bankovního poskytovatele předtím, než zváží plnou škálu dostupných možností. Zpráva zveřejněná bankou British Business Bank v únoru 2016 opravdu potvrzuje následující: „zatímco se úrovně povědomí, zejména ohledně novějších druhů financování zlepšily, je do očí bijící, že více než polovina britských malých firem stále jde do své hlavní banky a nezjistí si jiné možnosti financování”.

I když nejistota způsobená konstantním pohybem geopolitického prostředí nadále brání investičním rozhodnutím a plánům některých malých a středních firem na expanzi, jiné berou budoucnost do svých rukou. Patří sem prozkoumávání příležitostí mimo domácí trhy, najímání nových talentů a zkoumání za hranicemi tradičních bankovních partnerství k využití obchodních aktiv a odemknutí pracovního kapitálu. 

Navzdory aktuálním změnám a protekcionistické a antiglobalizační rétorice z některých oblastí stále věřím, že existují příležitosti pro malé a střední firmy po celém světě a že mají k dispozici spousty finančních prostředků. Podniky jen potřebují znovu nabýt důvěru a chopit se nabízených příležitostí.

 

12 července 2017


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo