Cíl jako základ pro dobré business-leadery

Na konci listopadu proběhla v Praze „International Leaders Conference“ Bibby Financial Services. Kromě načerpání inspirace od řečníků jako byli například Ana Boata z Euler Hermes a Peter Mulroy, generální tajemník FCI, byla konference rovněž příležitostí k setkání leaderů ze všech poboček BFS, kteří mohli vzájemně prodiskutovat strategické plány pro budoucí roky, tak zhodnotit roky předchozí.

Leadership je často opomíjen v segmentu malých a středních podniků. Každá organizace ale funguje na základě strategie a instrukcí svého vedení, z čehož vyplývá, že dobrý leader je stejně potřebný v malých podnicích jako v těch nadnárodních. Pokud uvažujeme nad business-leadery v souvislosti s našimi obecnými kulturními předpoklady, máme na mysli generální ředitele a přední hvězdy v největších průmyslových a technologických firmách. Zatímco jméno velkého vůdce může mít významný vliv uvnitř i za hranicemi domoviny, SME leader není o nic méně důležitý pro své město a region. Podniky nejsou osamocené ostrovy a ředitelé či majitelé, kteří je vedou, jsou nedílnou součástí zdravé a živé místní komunity.
Spousta z vedoucích, se kterými jsem měl tu čest hovořit, jsou nadšení a vášniví, když přijde řeč na jejich komunitu a účel jejich společností. Neustále rostoucí číslo firem, které jsou poháněni internetovými technologiemi, může způsobit, že se business snadno odpojí od svého místního prostředí. Ti business-leadeři, kteří zůstávají nohama na zemi a rozumí své místní komunitě, jsou ti, kteří naslouchají a pracují na neustálém sebezlepšování. Dobrý vůdce je optimistický a věří, že může uskutečnit změnu. Příklad si můžeme vzít i z větších společností. V nedávné studii „Board Intelligence 300 UK“ byli ředitelé dotázáni, zda-li souhlasí s prohlášením Miltona Friedmana, jenž znělo: „Business má jen jednu společenskou povinnost – zvýšit svůj zisk“. Zarážejících 93% respondentů s prohlášením nesouhlasilo, což ukazuje, že sentiment mezi vedoucími pracovníky nejvyšší úrovně v UK je silně ve prospěch cílevědomého podnikání. V Německu dlouhodobě vidíme podobný přístup i mezi podniky střední velikosti, kdy se mnoho těchto firem aktivně podílí na sponzorování vzdělání, kultury a sportu ve svých regionech.
S nástupem nového roku bude svět potřebovat, aby i lokální podnikoví leadři stáli v přední linii a vedli nás k cílevědomé a společensky odpovědné podnikové kultuře.
To znamená mít upřímný vztah se zaměstnanci a zákazníky a trávit více času pochopením účinku jejich rozhodnutí na lidi kolem nich. Dobrý business-leader si s nimi buduje a udržuje dlouhodobý vztah. Se zákazníky a dodavateli budou leadři zacházet vždy férově a budou usilovat o inovace. Business-leadeři malých podniků, kteří již měli možnost pracovat s velkými korporacemi, dobře znají stres a napětí plynoucí z pozdních plateb nebo z nepřiměřených smluvních podmínek. 
Leader by měl také umožnit zaměstnancům a zákazníkům dělat lepší a lépe informovaná rozhodnutí. To není prospěšné jen pro jeho důvěryhodnost, ale také pro širší komunitu. Upřímný a otevřený leader ostatní respektuje a poskytuje jim osobní odpovědnost. A tím inspiruje lidi kolem sebe. 
„Dělat dobro“ je životně důležité pro zdravou společnost. Hodnocení „Legatum Prosperity Index“ prosperujících společností je jasné: ekonomiky, které jsou hodnoceny vysoko, jsou také národy s velkými počty lidí, kteří se věnují dobrovolnictví, charitě a pomáhají potřebným. Tyto kvality jdou ruku v ruce s podnikatelským duchem. Leadři jsou ti, kteří osobním příkladem dokáží podnítit obdobný styl chování u svých zaměstnanců a ohodnotí ty, kteří zvládli práci navíc. 
Jakmile se blížíme k nejistotám roku 2017, které pochází z reakce světové ekonomiky na volbu nového prezidenta USA a novým vztahem s Evropou, jsou to právě ředitelé malých a středních firem, kteří mohou hrát klíčovou roli ve vedení své komunity k větší prosperitě a cíli.
 

1 února 2017


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo