Vaše pojištění v rukou profesionálů

SATUM CZECH s.r.o. je jednou z největších makléřských pojišťovacích společností působících na území České republiky. Historie sahá do roku 1997, od kdy společnost poskytuje komplexní pojišťovací služby svým klientům. Od počátku se stala jedním z leaderů v oblasti správy korporátní klientely a svým přístupem inovuje a dotváří pojistný trh. Hlavním cílem je pokrytí individuálních potřeb klientů s důrazem na komfort, bezpečnost a profesionalitu. Za tímto účelem byl zrealizován komplexní systém správy rizik, podpořený maticovou organizační strukturou a zavedením ISO.

"Pečujeme o korporátní prostředí. Systémově."

Každá dobře fungující firma se snaží eliminovat rizika, která mohou ohrozit její podnikání. Jednou z možností jak se před těmito riziky chránit, je vhodně zvolené pojištění. Pro zaměstnance těchto společností je orientace ve smlouvách, kryjících mnohdy specifická rizika, často komplikovaná. 

Komplexní pojišťovací služby

Analýza rizik a následná realizace optimálního pojistného programu, stejně jako správa pojistných smluv a likvidace pojistných událostí je každodenní činnost dobrého pojišťovacího brokera. Přidanou hodnotou společnosti SATUM CZECH je správné nastavení limitů plnění, pojistných částek, pojištění dalších doplňkových a specifických rizik, právní poradenství a v neposlední řadě individuální přístup ke klientům.

Profesionální likvidace pojistných událostí

Děláme vše pro to, aby klient získal náhradu vzniklých škod rychle, ve správné výši a bez nadměrné administrativní zátěže vlastních zaměstnanců. Protože dbáme na dodržování jednotné metodiky a udržujeme vysoké standardy pracovních postupů, veškeré pojistné události klientů vyřizují specialisté na jednotlivé druhy pojištění. Tito tvoří jednotné likvidační centrum. Součástí procesu likvidace je následná analýza příčin škod, návrh preventivních opatření s cílem snížení škodního průběhu a s tím souvisejících nákladů na pojištění.

Orientaci v pojistných smlouvách usnadňuje unikátní nástroj

V dnešní době, kdy je kladen velký význam na rychlé získávání informací téměř kdekoliv a kdykoliv, je web portál naši společnosti významným nástrojem usnadňujícím orientaci v pojistných smlouvách a pojistných podmínkách. Díky této aplikaci mají klienti přehled o pojistném krytí svých rizik, předpisech pojistného a dále o nahlášených a zlikvidovaných škodách, včetně aktuálního průběhu likvidace. 

Spolupráce se zahraničními partnery

Vzhledem k tomu, že ne všechna rizika je možné upsat na českém pojistném trhu, spolupracuje naše společnost SATUM CZECH s pojišťovnami a zajišťovnami v zahraničí. Díky těmto vazbám jsme schopni pokrýt i velmi specifická rizika.

14 ledna 2016


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo