Platební postupy pro vývozce - vše, co potřebujete vědět!

Možná přemýšlíte nad rozšířením svého byznysu za hranice nebo zvažujete prodloužení platebních podmínek vašim zahraničním odběratelům. Pokud je to váš případ, tento článek vám nabídne pohled do typických platebních postupů firem, které se zabývají vývozem ve východní Evropě.

Nedávný průzkum, kterého se zúčastnily firmy z různých sektorů v pěti zemích východní Evropy (Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Turecko) a organizovala ho pojišťovna Atradius, ukázal, že i přes recesi v této oblasti jsou vyhlídky do budoucna  vesměs pozitivní s předpovědí vzrůstu HDP o 1,1%. 

Ve kterých zemích se praktikuje obchodování na základě platebních podmínek? 
Výsledky výzkumu ukázaly, že firmy ve východní Evropě preferují prodej "za hotové", aby se ochránily před dluhy. Průměrně 57% firem obchodovalo na hotovostní bázi s jejich domácími partnery a tohle číslo narostlo na 63 % při obchodování se zahraničím. Obchodování skrze platební podmínky se liší podle zemí. V Polsku jen 34 % firem prodloužilo partnerům lhůty splatnosti, zatímco v Turecku to bylo až 40 %.

Jak dlouho můžeme čekat na platbu?
Není překvapením, že v Turecku trvá řešení faktur déle, průměrně 38 dní, zatímco jejich protějšky v ČR to zvládají za 26 dní. Delší platební periody jsou typicky pozorovány ve výrobě – 35 dní, zatímco ve velkoobchodě je to průměrně 26 dní. 

Výsledky výzkumu ukazují, že 82 % firem z východní Evropy (pro porovnání 92,4 % v západní Evropě) zažilo opožděnou platbu faktur od jiných firem v průběhu minulého roku. Východní Evropa zažila zvýšení hlášených měr nesplácení jak v tuzemském, tak v zahraničním obchodu (3,8 % a 6,6 % vzrůst navzájem) a 20 % firem vyjádřilo obavy ze zhoršování platební morálky pro příští rok. 

Jak udržet klid při vývozu

Ještě předtím než se rozhodnete, kam byste chtěli exportovat a jakým zákazníkům byste chtěli prodloužit platební podmínky, doporučujeme provést tyto kroky:
- Ujistěte se, že jste si vědomi platebních praxí na každém potencionálním trhu
- Ujistěte se, že je váš byznys připravený vstřebat jakékoliv zpoždění plateb
- Vybudujte schopnost spravovat zahraniční platby
- Chraňte se před dluhy

Ředitel regionální strategie pro Evropu a člověk působící ve factoringu mnoho let – Martin Warman, se sám setkal s výzvami, které čekají malé a střední podniky při vývozu do zahraničí. Tyto výzvy řešil hlavně na jeho předchozí pozici Managing Director divize financování zahraničního obchodu v Bibby Financial Services, BFS International.

Jeho rady zní: „Ujistěte se, že vaše firma má nezbytné peníze, aby umožnila prodloužení platebních podmínek svým zákazníkům, ale mezitím se i chránila před dluhy. V tom vám může pomoci právě exportní factoring.”

Martin Warman dodává, že globální činnost Bibby Financial Services je unikátní mezi finančníky malých a středních podniků a umožňuje rychlou kontrolu a schválení financování vašeho zahraničního obchodu, zatímco se zároveň stará o řízení a přidělování plateb vašich zahraničních klientů.

21 října 2016


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo