Festival Exportu 2016

Praha, 16. 6. 2016: Ve dnech 15. – 16. 6. 2016 se v Křižíkových pavilonech pražského Výstaviště uskutečnil čtvrtý ročník prezentační, informační a kontaktní akce zaměřené na podporu exportu a mezinárodní obchodní spolupráce s názvem Festival Exportu CZ 2016. Krom tradiční série přednášek o nejnovějších informacích z oblasti podpory mezinárodního obchodu měli účastníci i letos možnost najít si efektivně své obchodní partnery v rámci organizované série obchodních schůzek - B2B Eventu. Expoziční část Festivalu byla okořeněna doprovodným programem složeným z prezentací jednotlivých zúčastněných zemí, ochutnávek exotických pokrmů a nápojů a výstav etnického umění. Celkem se účastníkům v rámci přednáškového a expozičního programu a B2B setkání představilo více než 80 subjektů z 33 zemí celého světa. 

Již čtvrtý ročník setkání firem a institucí na podporu exportu uspořádalo i letos ve spolupráci se svými partnery sdružení CzechInno, tentokrát v prostorách Křižíkových pavilonů Výstaviště Praha Holešovice. Akci slavnostně zahájil prezident republiky Miloš Zeman, jemuž sekundovali ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, náměstek ministra zahraničních věcí a Martin Tlapa a generální ředitel České exportní banky Karel Bureš. Ti představili své názory na aktuální situaci na oblast exportu a mezinárodního obchodu v krátké úvodní talkshow vedené předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karlem Havlíčkem. Za zúčastněné státy akci zahájili jejich velvyslanci v ČR. Akce byla koncipována jako přehlídka zajímavých informací a kontaktů s atraktivním doprovodným programem.

V druhé části prvního festivalového dne se otevřely expozice firem prezentujících svoje produkty a služby určené pro zahraniční obchodní spolupráci. Současně proběhla organizovaná série obchodních jednání – B2B Event – v jehož rámci se účastníkům otevřela možnost setkání s téměř 80 registrovanými účastníky z 15 zemí světa, kteří mezi sebou realizovali více než 100 krátkých obchodních schůzek.

Druhý festivalový den byl věnován teritoriálním workshopům jednotlivých států. Na nich byly představeny novinky v oblasti exportu, importu, možnosti zahraničních investic v zúčastněných státech pro české podnikatele i v ČR pro investory zahraniční, exkluzivní příležitosti bilaterální zahraniční obchodní spolupráce a novinky z teritorií s obchodním potenciálem. Byly rozděleny na tři sekce, v jejichž rámci se představilo účastníkům v dynamických prezentacích více než 20 států celého světa. Současně dostali prostor pro předvedení svých kouzel Exportní mágové – české firmy a instituce nabízející konkrétní produkty nebo služby s potenciálem využití na zahraničních trzích.

Celým Festivalem se prolínal doprovodný program složený z expozic českých i zahraničních firem a institucí nabízejících své produkty a služby včetně výstav umění, vzorků kultury a ochutnávek cizokrajných pokrmů a nápojů s původem v zúčastěných státech. Letos jimi byla například moldavská a chilská vína, vietnamská káva, kubánský rum, mexické guacamole či sušené maso nebo červené espresso z rooibosu z Jižní Afriky.

„Letos poprvé jsme na žádost četných účastníků našeho Festivalu i velvyslanectví samotných otevřeli naši akci i zemím Evropské unie. Tyto stavíme do pozice nejbližších partnerů ČR a současně i potenciálních spojenců při hledání partnerů v mimoevropských zemích,“ přibližuje novinku letošního Festivalu Exportu CZ předseda řídicí rady sdružení CzechInno David Kratochvíl. „Tato novinka zaznamenala velký úspěch u ambasád evropských zemí v ČR a věříme, že ji ocení i účastníci Festivalu. Z B2B setkání i přednášek si totiž mohli odnést ještě širší spektrum exkluzivních informací, které okamžitě mohou využít ve svém obchodě,“ uzavírá David Kratochvíl. 

„Festival Exportu CZ podporujeme od jeho prvního ročníku, protože jde o akci, která velmi efektivně podporuje mezinárodní obchodní výměnu, pomáhá aktivizovat české firmy při vývozu do nových teritorií a Česká exportní banka plní úlohu státem podpořeného financování pro české exportéry.“ komentuje účast České exportní banky na projektu její generální ředitel Karel Bureš.

„Jako mezinárodní faktoringová společnost zaměřená na financování exportu jsme jsme se rozhodli být tam, kde se o podpoře exportu nejenom mluví, ale lze na místě i obchodní spolupráci dojednat. A to nám Festival Exportu svým konceptem a pestrou paletou zúčastněných zemí i firem bezezbytku umožnil“, říká Petr Pištěk, Obchodní ředitel v Bibby Financial Services.“ Podporovat Festival jako hlavní finanční partner tak budeme i v dalších letech“, doplňuje Petr Pištěk.

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR  k tomu dodává:„ Byl to zatím nejlepší ročník Festivalu exportu. Výborná akce, kde se mají možnost potkat diplomaté, podnikatelé, ministři a všichni ti, kteří reprezentují Českou republiku na mezinárodním dvorku. Líbí se mi, že to není jen o plácání po ramenou, ale že se někdy i ostře diskutuje o koncepci naší exportní politiky, krocích ČNB nebo o bariérách a sankcích na zahraničních trzích. Ač sám příznivec slabé koruny, přece jen si z letoška odnáším bonmot pana prezidenta, že podhodnocený kurz vede k lenosti exportérů. Doufám jen, že se to nepotvrdí.“

„Svou účastí na Festivalu Exportu CZ jsem získal přístup ke zcela exkluzivním mezinárodním kontaktům, se kterými mohu okamžitě rozvinout další spolupráci,“ říká zástupce hlavního partnera projektu pro právní služby Richard Gürlich. „Tuto akci proto mohu doporučit všem, kdo mají zájem o rozšíření svého byznysu za hranice České republiky a současně i Evropy do celého světa.“

„Jsem rád, že jsme mohli spolupracovat na akci podporující mezinárodní spolupráci, jako je Festival Exportu CZ. Výsledky projektů aplikovaného výzkumu, kterým dává TA ČR podporu, jsou i mezinárodně uplatnitelné a pomáhají v České republice výrazně generovat další investice s velkou přidanou hodnotou, a to jak ze strany českých, tak i zahraničních firem. Navíc skýtají i velký potenciál pro export. Právě proto TA ČR pomáhá řešitelům uplatňovat výsledky výzkumu a vývoje mimo jiné i skrze projekt „Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje“, kde spolupracuje s klíčovými institucemi na podporu exportu, jako jsou EGAP, Česká exportní banka, Czech Trade, Svaz průmyslu a dopravy a další,“ říká k zapojení do projektu předseda Technologické agentury ČR Petr Očko.

Festivalu Exportu CZ 2016 se v jeho dvou dnech zúčastnilo více než 700 účastníků z celkem 48 zemí celého světa. Příští Festival Exportu CZ 2017 je naplánován na 14. – 15. 6. 2017.

Další informace jsou k dispozici na webové stránce www.czechinno.cz.

16 července 2016


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo