Global Business Monitor

Nový Global Business Monitor odhaluje již tři po sobě následující roky poznatky malých a středních podniků (MSP) z celého světa.

V letošním průzkumu jsme se dotazovali celkem 2 300 MSP ze 13 zemí. Přinášíme výsledky z Kanady, USA, Irska, Velké Británie, Nizozemska, Belgie, Francie, Německa, Polska, České republiky, Slovenska, Hongkongu a Singapuru.

Zpráva představuje názory majitelů a pracovníků na manažerských pozicích s rozhodovací pravomocí v malých a středních podnicích v odvětví výroby, stavebnictví, velkoobchodu, dopravy a služeb.

Global Business Monitor shrnuje pohled na témata, jako je důvěra v podnikatelském prostředí, očekávání rozvoje a obchodu, pohled na ekonomiku, přístup k financím a obchodní příležitosti, příp. hrozby, včetně příčin možných problémů s firemním cashflow.

Stáhněte si souhrnnou zprávu pro Českou republiku a zjistěte, kde MSP vidí své největší příležitosti a výzvy pro nadcházející rok.

Stáhněte si celý report

Klíčové poznatky

Mezinárodní výhled

  • Celková důvěra MSP v místní trhy klesla od roku 2017 do roku 2019 z 54 % na 48 %
  • Jeden ze tří malých a středních podniků bojuje se svým cashflow
  • Více než dvě pětiny MSP mají potíže s včasným inkasem plateb od zákazníků

Data pro Českou republiku

  • Nařízení vlády a zvýšená byrokracie je v současné době největší výzvou pro MSP (51 %), což je také jejich největší výzva pro následujících 12 měsíců
  • Podíl malých a středních podniků v Česku, které mají pocit, že světová ekonomika má dobré výsledky, se od roku 2017 snížil téměř na polovinu (24 % v roce 2019 oproti 41 % v roce 2017)
  • Včasné inkaso plateb od zákazníků zůstává i nadále nejproblematičtější oblastí řízení cashflow (v roce 2019 označilo 42 % respondentů)

Je jasné, že si malé a střední podniky na celém světě zvykají na globální nejistotu a mnoho z nich bere věci do svých rukou, investuje do vzdělávání zaměstnanců a rozvoje firmy. DAVID POSTINGS, GLOBAL CHIEF EXECUTIVE, BIBBY FINANCIAL SERVICES

Global Business Monitor

Pohled na podnikatelské chování malých a středních podniků

Zpráva zjistila, že zatímco důvěra podniků loni dosáhla vrcholu, letos klesla o pět bodů v indexu důvěry na 63,66. I přesto obchodní ambice vzhledem k nestálé globální ekonomice zůstávají silné. Tento zdánlivý paradox lze vysvětlit relativně vyšším významem domácího obchodu ve srovnání s obchodem mezinárodním.

Stáhněte si celý report

Global Business Monitor

Obchodní výzvy

Malé a střední podniky z celého světa se snaží získat přístup k finančním prostředkům, které potřebují ke svému růstu. Jedna ze tří oslovených společností uvádí řízení cashflow jako svou největší výzvu. Více než dvě pětiny malých a středních podniků označily za jednu z hlavních příčin problémů s cashflow pozdní platby od svých zákazníků.


vývozní

Mezinárodní obchod

Z globálního hlediska se zabývá domácím obchodem 86 % MSP. Pokud jde o mezinárodní obchod, exportuje 28 % oslovených podniků, zatímco 20 % zboží či služby dováží. Nejvyšší podíl dovozu z oslovených malých a středních podniků má Singapur (41 %), oproti tomu Hongkongské MSP nejvíce exportují (48 %).

Stáhněte si celý report

kancelář

Přístup k financím pro malé a střední podniky

Pokud jde o financování MSP, jedna ze tří dotázaných firem uvedla, že přístup malých a středních podniků k financování je vynikající/dobrý. Přibližně třetina ze všech oslovených malých a středních podniků v současné době používá externí financování pro své podnikání a plánování cashflow.


kancelář

Platební morálka

Výzkum ukazuje, že inkaso peněz od zákazníků zůstává velkým tématem pro mnoho malých a středních podniků, které chtějí zlepšit své cashflow. 31 % malých a středních podniků zažila v roce 2019 nedobytné pohledávky, což je pouze mírné zlepšení oproti roku 2017, kdy to bylo 35 %. Z těch, kteří tento rok bojovali s nedobytnými pohledávkami, 44 % uvedlo, že to ovlivnilo jejich růst a ziskovost.

Stáhněte si celý report

Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo