Zpomalení ekonomiky zbrzdilo i růst factoringových služeb

Aktualizováno: 8 července 2024

Dlouhé čekání na zaplacení faktur dostává firmy v Evropské unii, včetně Česka, na hranici stability. Řada podniků řešila v souvislosti s poklesem HDP a opatřeními Evropské centrální banky v minulém roce potíže s cash flow. Zpomalení ekonomiky ovlivnilo i factoringový trh.

Česká republika se v loňském roce stále potýkala s důsledky krizí vyvolaných uzavřením ekonomik v souvislosti s covidem a konfliktem na Ukrajině. Ekonomika se dosud nedostala na úroveň z konce roku 2019. HDP kleslo o 0,4 procenta, zejména kvůli nižší spotřebě domácností a poklesu investic. Inflace za rok 2023 činila 10,7 % a řada firem měla potíže tempo zdražování ustát.

Loňské zpomalení ekonomiky se v Česku i v řadě dalších unijních zemí projevilo také vlažnějším zájmem o služby zprostředkovávající financování pohledávek, jako je factoring.

Mírný růst podle odhadů letos zrychlí

Factoringový trh se sice loni v Česku s objemem více než 288 miliard korun posunul na rekordní úroveň, růst však oproti předcházejícím letům zpomalil na 0,9 procenta.Odvětví factoringu hraje klíčovou roli v evropské ekonomice. V roce 2024 předpokládáme o něco větší růst obratu než v roce 2023, a to díky oživení růstu HDP v EU a očekávanému snížení úrokových sazeb,“ uvedl předseda Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry Fausto Galmarini.

Služby zajišťující odkoupení či postoupení pohledávek existují na českém trhu dlouhodobě, ovšem řada podnikatelů o této možnosti ani neví, což potvrzuje i analytik rizik factoringové společnosti Bibby Financial Services Ondřej Makeš. „Obliba factoringu úzce souvisí s napjatým cash flow firem, platební morálkou jejich odběratelů a celkovou úrovní rozvoje podnikatelského prostředí. Asi největší překážkou v dalším růstu je obecná neznámost tohoto pojmu. Lidé často netuší, co je factoring a jak funguje, a proto je ani nenapadne, že by tímto způsobem mohli celkem elegantně vyřešit některé problémy provázející jejich podnikání,“ komentuje.

Firmy chtějí jistotu a volí factoring se zajištěním

Factoring zajišťuje postoupení krátkodobých pohledávek se splatností v nejčastějších případech 30 až 120 dní. Klient může většinu peněz získat prakticky obratem a zbytek částky obdrží po zaplacení pohledávky. Factoring se dělí ještě na regresní a bezregresní, podle toho, zda nese riziko v případě nesplacené pohledávky klient, nebo factoringová společnost.

Firmy hledaly nižší riziko

Podle Bibby Financial Services se ekonomická nejistota firem loni projevila příklonem k bezregresní variantě. „Z celkového objemu factoringu v roce 2023 připadlo 39,4 procenta na regresní factoring a 60,6 procenta na bezregresní factoring. Objem bezregresního factoringu v minulém roce opět vzrostl a potvrzuje tak trend, kdy se firmy snaží minimalizovat rizika neuhrazení svých pohledávek,“ říká Head of Finance společnosti Petr Novák.

Bibby Financial Services uzavřela loňský rok s rekordními výnosy ve výši 91 milionů korun, což je o 7,38 milionu více než v předcházejícím roce.