products

Factoring je nástrojem pro podporu růstu firmy zvýšením obratu a zisku nebo pro úsporu při nákupu vstupů.

product image small 15

Regresní factoring

Profinancujeme Vaše pohledávky z obchodního styku (před splatností) do 24hod.

product image small 11

Bezregresní factoring

Převezmeme za Vás riziko platební neschopnosti a nevůle a poskytneme provozní financování