Bezplatný vstup do Bibby online systému

Možnost kontroly Vašeho klientského účtu

Naším klientům, využívajícím portfolio služeb ´Bibby Financial Services umožňujeme VOLNÝ personifikovaný vstup do on-line systému. Přístup do systému je zabezečený heslem, je uživatelsky příjemný a poskytuje možnost 24 hodinového monitoringu
stavu Vašeho účtu, včetně detailů postoupených pohledávek a rovněž výše finančních částek, které na základě těchto pohledávek máte k dispozici.

Pro demo ukázku fungování on-line systému, reportingu a informacím, které klientům poskytuje, klikněte

Online ukazka

Pro BEZPLATNÝ vstup použijte níže uvedené uživatelské jméno a heslo.

Uživatelské jméno: bibby-003

Heslo: bibbybibby