Jak factoring funguje

Díky factoringu rychle a jednoduše přeměníte Vaše pohledávky na hotovost!

Získané prostředky můžete využít na úhradu svým dodavatelům a, jak potvrzuje praxe, také na sjednání skonta za předčasnou platbu. Díky rychlému přísunu finančních prostředků vyplacených za vydané faktury můžete nakoupit další suroviny, znásobit svoje tržby a tím i zisk.

Samozřejmostí je, že poskytnuté finance nejsou účelově vázány, můžete je použít libovolným způsobem, podle svého uvážení a potřeb, například na další investice.

Princip factoringu spočívá v postupování pohledávek za Vašimi odběrateli na faktoringovou společnost. Postoupením pohledávky se jejím novým věřitelem stává Bibby Financial Services, a.s., Vaši odběratelé jsou tedy povinni posílat platby již na účet factoringové společnosti.

  1. Vaše společnost, tedy dodavatel zboží nebo služby, se podpisem factoringové smlouvy stává naším klientem.
  2. Po dodání zboží nebo služby vystavíte Vašemu odběrateli fakturu, na níž oznámíte odběrateli postoupení pohledávky formou platební instrukce s uvedením našeho čísla účtu. Fakturu doručíte svému odběrateli a spolu s dokladem o dodání zboží či služby ji zašlete také Bibby Financial Services, a.s.
  3. Následně Vám do 24 hodin Bibby Financial Services, a.s. vyplatí až 90% postoupené pohledávky včetně DPH
  4. Jakmile je pohledávka splatná, uhradí ji Váš odběratel v celkové výši na účet Bibby Financial Services, a.s.
  5. Po obdržení úhrady od Vašeho odběratele Vám vyplatíme zbývající část pohledávky do výše 100%

Zavolejte nám – ZDARMA
800 111 008

Náš kvalifikovaný tým je připravený Vám pomoci.

Kontaktujte nás

Naše produkty

Získejte více informací o našich řešeních a pomoci Vašemu podnikání.

Můžeme Vám pomoci.

Máte problém se splatností svých faktur ?