Často kladené otázky

 1. Jaká je doba trvání kontraktu?
 2. Mohu k Bibby Financial Services přestoupit od svého současného poskytovatele financování ?
 3. Zabýváte se také financováním podnikání ve stavebníctví?
 4. Financujete také export?
 5. Máte on-line systém ve kterém mohu sledovat stav svého účtu ?
 6. Za jak dlouhou dobu od svého požadavku mohu počíat s kontaktem sales managera ?
 7. Jaký typ správy pohledávek používáte?
 8. Mohu počítat s poskytnutím financování i v případě, že si nepřeji kontaktování svých odběratelů?
 9. Jaká je Vaše motivace pro vymáhání pohledávek?
 10. Mohu nadále fakturovat klientům, které máte ve své správě?
 11. Je Vaše společnost schopna financovat fakturu 90 dní po splatnosti ?
 12. Co se stane, když některý z mých odběratelů fakturu nezaplatí ?
 13. Ověřujete bonitu mých odběratelů?
 14. Stanovujete si vlastní podmínky fakturace, nebo vycházíte z již dohodnutých mezi mojí firmou a mými odběrateli?
 15. Poskytujete také bankovní služby?
 16. Jaký je rozdíl mezi nezávislým faktorem a bankovním factoringem?
 17. Jak rychle jste schopni zajistit financování ?
 18. Jaký je nejnižší obrat firmy potřebný pro dosažení financování na bázi factoringu ?
 19. Financujete nově založené firmy?
 20. Poskytujete financování i prostřednictvím obchodních zástupců ?
 21. Jak dlouho trvá zahájení procesu financování?
 22. Jakou procentuální část mých faktur mi můžete okamžitě proplatit?
 23. Za jakou dobu po postoupení faktury mohu očekávat platbu?
 24. Kolik factoring stojí ?
 25. Co je faktoring?
 1. Jaká je doba trvání kontraktu?

  Abychom Vám poskytli jistotu financování, standardně poskytujeme smlouvy v délce trvání na dobu neurčitou, V případě Vašeho zájmu je možné se samozřejmě dohodnou na kratších obdobích.  

  Nahoru

 2. Mohu k Bibby Financial Services přestoupit od svého současného poskytovatele financování ?

  Mnoho našich klientů k nám přešlo od svých původních poskytovatelů provozního financování. S přechodem k Bibby Financial Services Vám pomůžeme tak, aby pro Vás neznamenal žádnou zátěž. 

  Velmi rádi s Vám probereme potřebné kroky.

   

  Nahoru

 3. Zabýváte se také financováním podnikání ve stavebníctví?

  Ano, zabýváme. Jako jeden z mála poskytovatelů financování zajišťujeme provozní financování také v sektoru stavebnictví.

  Nahoru

 4. Financujete také export?

  Ano, specializujeme se na poskytování exportního factoringu.

  Disponujeme týmem specialistů ve svých pobočkách ve 32 zemích světa. Více informací můžete nalézt na stránce věnované exportnímu financování.

  Nahoru

 5. Máte on-line systém ve kterém mohu sledovat stav svého účtu ?

  Ano, našim klientům, umožňujeme zdarma personifikovaný vstup do Bibby Financial Services on-line systému. Přístup do systému je zabezpečený heslem, je uživatelsky příjemný a poskytuje možnost 24 hodinového monitoringu stavu Vašeho účtu.

  Nahoru

 6. Za jak dlouhou dobu od svého požadavku mohu počíat s kontaktem sales managera ?

  Kontakt s obchodním manažerem Vám garantujeme do 24hodin od Vašeho požadavku.

  Nahoru

 7. Jaký typ správy pohledávek používáte?

  Disponujeme přátelským a profesionálním týmem v každém ze svých lokálních zastoupeních, jehož pracovní náplní je řešení neuhrazených pohledávek v zájmu klienta.  Nejsme zastánci agresivních metod, s Vašimi klienty jednáme důrazně, ale zdvořile a cílem rychle a efektivně dosáhnout úhrady.

  Nahoru

 8. Mohu počítat s poskytnutím financování i v případě, že si nepřeji kontaktování svých odběratelů?

  Chápeme, že někteří z našich klientů si přejí provádět vlastní správu pohledávek a pokud mají pro tento účel efektivní nástroj, nemáme proti tomuto postupu námitek.  Poskytneme Vám financování a Vy nadále budete vykonávat svoji správu pohledávek.

   

  Nahoru

 9. Jaká je Vaše motivace pro vymáhání pohledávek?

  Náš tým správy pohledávek je zaměřený na dosažení výsledků - tedy vymožení pohledávek pro naše klienty. Jako v každém jiném podnikání, pokud bychom nesplňovali očekávání klientů, ztratili bychom jejich přízeň.

  Nahoru

 10. Mohu nadále fakturovat klientům, které máte ve své správě?

  Ano, součástí našich factoringových služeb je, že můžete standardně vydávat faktury.

  Nahoru

 11. Je Vaše společnost schopna financovat fakturu 90 dní po splatnosti ?

  Pokud není možné zajistit platbu faktury do 90 dní po její splatnosti, ať již z důvodu insolvence nebo sporu s Vaším zákazníkem, částku na kterou je faktura vystavena nemůžeme proplatit. Nicméně budeme i nadále pokračovat v její správě a vymáhání vaším jménem.

  Nahoru

 12. Co se stane, když některý z mých odběratelů fakturu nezaplatí ?

  Součástí našich služeb zajištění správy pohledávek je pravidelné kontaktování Vašich odběratelů za účelem dosažení platby Vašich faktur. Pokud zaznamenáme u některého z odběratelů negativní zkušenost s platební morálkou, uvědomíme Vás  doporučíme další postup, v případě potřeby i právní kroky vůči dlužníkovi.

  Nahoru

 13. Ověřujete bonitu mých odběratelů?

  Ano, je to součást našeho servisu. Ověření bonity Vašich odběratelů je velmi důležité, zejména v případě, že se jedná o Vašeho hlavního obdběratele, na kterém je postaveno Vaše podnikání.

  Nahoru

 14. Stanovujete si vlastní podmínky fakturace, nebo vycházíte z již dohodnutých mezi mojí firmou a mými odběrateli?

  Pracujeme s podmínkami, které odpovídají Vaší dohodě s Vašimi odběrateli, nestanovujeme žádné vlastní podmínky.

  Nahoru

 15. Poskytujete také bankovní služby?

  Jako nezávislý factor žádné bankovní služby, jako jsou úvěry nebo půjčky, neposkystujeme. Jsme specialisté pro provozní financování na bázi factoringu.

  Nahoru

 16. Jaký je rozdíl mezi nezávislým faktorem a bankovním factoringem?

  Bibby Financial Services  je nezávislý poskytovatel provozního financování který rozhoduje na vlastní riziko ve věcech poskytování financování, bez dlouhodobých schvalovacích procesů a je schopen rychle reagovat na požadavky klientů.

  Nahoru

 17. Jak rychle jste schopni zajistit financování ?

  Jako jediné instituce nabízímeEXPRESNÍ FINANCOVÁNÍ, díky kterému má dokonce klient uhrazené první faktury do 3 pracovních dní.

  Nahoru

 18. Jaký je nejnižší obrat firmy potřebný pro dosažení financování na bázi factoringu ?

  Pomáháme malým firmám i nově založeným společnostem, které zatím nedosahují velkých tržeb. Pokud činí měsíční obrat firmy alespoň 300.000,- Kč, rádi ji uvítáme mezi našimi klienty. Spolupráci můžeme zahájit díky produktuExpresní financování, který jsme vytvořili speciálně pro malé společnosti.

  Nahoru

 19. Financujete nově založené firmy?

  Ano. Máme speciální řešení věnované právě nově založeným společnostem, které potřebují financování. 

  Nahoru

 20. Poskytujete financování i prostřednictvím obchodních zástupců ?

  Ano, disponujeme sítí Bibby obchodních manažerů a rovněž spolupracujeme s individuálním zprostředkovateli. 

  Nahoru

 21. Jak dlouho trvá zahájení procesu financování?

  Poskytujeme řešení srozumitelná, bez dlouhodových schvalovacích procesů. Snažíme se maximálně přizpůsobit financování aktuální potřebě klienta.

  Nahoru

 22. Jakou procentuální část mých faktur mi můžete okamžitě proplatit?

  Naše řešení jsou "šita na míru" potřebě podnikání konktrétního klienta, může být tato částka variabilný. Nicméně pro standardní factoringové financování se pohybuje do 85%. V některých případech jsme přístupni i vyšším platbám.

  Pro více informací nás kontaktujte.

  Nahoru

 23. Za jakou dobu po postoupení faktury mohu očekávat platbu?

  Běžně zajišťujeme platby do 24 hodin od postoupení faktury. Nicméně jsme schopni reagovat i rychleji, podle Vašich potřeb.

  Prosím kontkatujte nás.

  Nahoru

 24. Kolik factoring stojí ?

  Poplatky za factoring nastavujeme každému klientovi individuálně na míru dle rozsahu poskytovaných služeb. Náklady se skládají ze dvou částí:

  Úroková sazba
  Úrok účtujeme ze skutečně čerpaných finančních prostředků. Úrokové sazby se pohybují na běžných úrovních bankovních sazeb pro kontokorentní financování a jsou vázány na pohyblivé jednoměsíční referenční úrokové sazby mezibankovního trhu pro jednotlivé měny.

  Factoringový poplatek
  Factoringový poplatek zahrnuje náklady na administrativní zpracování pohledávek a jejich správu včetně monitoringu bonity Vašich odběratelů.

  Nahoru

 25. Co je faktoring?

  Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb. Princip factoringu spočívá v postupování pohledávek za Vašimi odběrateli na faktoringovou společnost.

  Nahoru