Benefity factoringu

Svým klientům poskytujeme komplexní finanční servis v oblasti provozního financování na principech factoringu, nad rámec běžných bankovních standardů, na základě individuálně a nezávisle posuzovaných podmínek a respektování požadavků časově flexibilního řešení. Klientům pomáháme překonat překlenout výkyvy v hotovosti, stabilizovat cash flow, snížit rizika problematické platební morálky odběratelů a omezit dopad ekonomické krize na jejich podnikání

Výhody pro Vaši firmu

 • Financování dle akutální potřeby – na základě postoupených pohledávek. Rychlá přeměna pohledávky v hotovost.
 • Zabezpečení Vašich obchodnů prověřením a monitorováním bonity odběratelů
 • Záruka za platbu příjemce v případě platební neschopnosti nebo platební nevůle pojištěním pohledávek (platební neschopnosti odběratelů)
 • Široká škála služeb, k dispozici jako doplněk k financování ( evidence a správa pohledávek, pojištění pohledávek, inkaso pohledávek).
 • Zlepšení konkurenceschopnosti díky možnosti poskytnout zákazníkům prodloužené platební lhůty.
 • Úspory plynoucí ze snížených nákladů spojených s inkasem pohledávek a zlepšení obchodních vztahů díky absence nepříjemného vymáhání plateb.
Výhody pro vaše zákazníky
 • Možnost využívat delší platební lhůty
 • Zkvalitnění obchodních vztahů díky pojištěním pohledávek a jejich inkasa

Výhody pro vaše dodavatele

 • Dodavatel nemusí řešit problem s platbou faktury, má jistotu její úrady.
 • Možnost využití slev za včasnou platbu
Benefity factoringu
 • Zvýšení obratu a zisku
  Díky dodatečným provozním financím dokážete získat a realizovat nové zakázky, bezpečně rozšířit portfolio svých zákazníků, dohodnout s Vašimi obchodními partnery lepší podmínky a díky tomu zvýšit svůj obrat a zisk.
 • Zajistí Vám peníze i v případě, že nesplňujete kritéria pro bankovní financování nebo jste na limitu u své banky.
  Naše řešení jsou založena především na bonitě Vašich odběratelů a kvalitě pohledávek, nikoliv na historii a bonitě Vaší společnosti. Nabídneme proto řešení i společnostem, které podnikají krátce nebo limity financování od banky nestačí tempu jejich růstu.
 • Získáte skonta od Vašich dodavatelů při okamžité úhradě odebraného zboží.
  Díky uvolnění peněz vázaných ve Vašich pohledávkách můžete zaplatit svým dodavatelům dříve a zvýšit svůj zisk prostřednictvím skont za rychlou platbu.
 • Snížíte podnikatelské riziko, spojené s bonitou Vašich odběratelů.
  Pravidelně Vaše odběratele monitorujeme a dáváme Vám informace o jejich bonitě, což je významná součást prevence vzniku nedobytných pohledávek a možnost bezpečného rozšiřování portfolia Vašich zákazníků.
 • Získáte výhodnější cenu při nákupu většího množství zásob.
  Peníze, které dříve nečinně čekaly ve Vašich vystavených fakturách, Vám umožní využít výhodné sezónní ceny nebo získat množstevní slevy od Vašich dodavatelů.
 • Stabilizujete Vaše dodavatele a zvýšíte bezpečnost jejich dodávek.
  Uvolněním Vašeho Cash Flow zvýšíte spolehlivost realizace svých dodávek, snížíte tlak dodavatelů na platební podmínky a zlepšíte kvalitu vztahů s Vašimi partnery.
Chápeme, jak je omezující, když jsou Vaše provozní finance vázány v pohledávkách, zásobách nebo strojích. Ať podnikáte v jakémkoliv oboru, chcete, aby Vaše peníze pro Vás pracovaly. Peníze Vám umožní naplnit Váš podnikatelský plán, využít nové příležitosti na trhu, investovat do nových strojů a zařízení.

Volejte nám ZDARMA
800 111 008

Kontaktujte nás

Naše produkty

Získejte více informací o našich produktech a řešeních pro Vaše podnikání

Můžeme Vám pomoci

Máte problém se splatností svých faktur ?