Situace v autodopravě se zlepšuje:

Speditéři loni inkasovali pohledávky v průměru o tři dny dříve

Platební morálka v oblasti autodopravy se v poslední době významně zlepšila. Zatímco v roce 2013 odběratelé propláceli faktury v průměru za 56,7 dne, loni to bylo 53,99 dne. Vyplývá to z údajů společnosti Bibby Financial Services, která se věnuje provoznímu financování (factoringu).

Dopravní trh z pohledu autodopravců se postupně „oklepává“ z prodělané ekonomické recese v roce 2012. Tehdy byla celková doba inkasa v odvětví 60,38 dne, přičemž odběratelé plnili své závazky více než deset dní po splatnosti. „Dodavatelé výrazně snížili otevřené dodavatelské úvěry, velmi výrazně takto přitvrdili například dodavatelé pohonných hmot. A řada autodopravců se kvůli tomu dostala do existenčních problémů,“ konstatuje Michal Gabriel, ředitel Bibby Financial Services.

Na jednu stranu museli autodopravci nabídnout vlastním odběratelům třiceti až šedesátidenní lhůtu splatnosti, na druhé straně se jim takřka ze dne na den zkrátila splatnost na vstupech. „Kvůli tomu někteří autodopravci a speditéři zkrachovali,“ dodává Michal Gabriel. „Ke značné konsolidaci trhu došlo zejména ze dvou důvodů: jednak vysoká konkurence a převaha nabídky, a jednak neschopnost financovat provoz.“


Známky oživení trhu se objevily už loni, kdy byla doba inkasa v průměru 56,7 dne. Přitom provozní kapitál je pro autodopravce prioritou, protože cash-flow firem zatěžují vysoké náklady na pohonné hmoty, mzdy zaměstnanců, provozní servis nebo obnovu vozového parku. „To je situace, kdy může firmy udržet na trhu factoringové provozní financování,“ říká ředitel Bibby Financial Services.

Mezi českými autodopravci, podobně jako je tomu v zahraničí, tak roste obliba financování provozu prostřednictvím factoringu. „V našem případě je to naprosto standardní řešení, protože splatnost 60 nebo 90 dní je pro nás neúnosně dlouhá. Víceméně všechny lhůty nad 45 dní řešíme factoringem,“ uvedl David Novák, jednatel společnosti V Y D R U S, s.r.o.

Provozní financování (factoring) představuje vhodný finanční nástroj pro řízení cash-flow pro malé a střední firmy i pro podnikatele s obratem od pěti milionů korun. Factoring není úvěr, ale jeho součástí jsou i administrativní a inkasní operace (např. verifikace zaúčtování faktur u odběratelů, včasné upomínání úhrad ještě v době splatnosti) či monitoring bonity odběratelů.

Posted by on 23 března 2015.