Obavy exportérů jsou často zbytečné. Bariéry prolomí provozní financování

Více než 73 procent českých vývozců by bylo ochotno posunout své podnikání do rozvojových zemí, ale odrazují je klasické exportní bariéry. „Pokud firma vstupuje na zahraniční trh připravená, riziko neúspěchu se dramaticky snižuje. A přesně tuto roli plní provozní financování - factoring,“ tvrdí Michal Gabriel, generální ředitel společnosti Bibby Financial Services, která se věnuje provoznímu financování. 

Exportéři mohou s pomocí factoringové firmy získat důležité informace o místních právních a obchodních zvyklostech nebo o způsobech, jak nejlépe v dané zemi pohledávky zinkasovat. „Základem je prověření bonity odběratele. Informace, které našim klientům poskytujeme, máme kolegy z daného regionu prověřené,“ dodává Michal Gabriel. 

Bibby Financial Services se při poskytování informací o cílových trzích opírá o svou rozvětvenou síť poboček po celém světě: je nezávislým finančním partnerem pro malé a střední firmy a součástí britské finanční skupiny, která působí na 4 kontinentech s 50 pobočkami po celém světě.

Při využití jejích služeb odpadají klasické exportní bariéry: odlišná legislativa, slabá orientace na místním trhu nebo dlouhé čekání na proplacení pohledávky, která může v některých zemích dosahovat až 120 dní. V případě spolupráce s Bibby Financial Services má podnikatel finance na účtu během dvou pracovních dní. „Provozní financování - factoring je ve srovnání s bankovními produkty velmi flexibilní, jsme schopni reagovat na požadavky klienta velmi rychle. Exportér tak může využít aktuální situaci ve svůj prospěch, aniž by ho brzdily starosti s financováním obchodu,“ říká Michal Gabriel. 

Malé a střední podniky se na celkovém exportu České republiky podílejí téměř 54 procenty, ale současná geopolitická situace rozvoji podnikání do zahraničí nenahrává. Krize v Rusku se dotkla téměř poloviny českých firem. Index Asociace exportérů za první čtvrtletí letošního roku se kvůli tomu propadl na čtvrtinu hodnot oproti třetímu čtvrtletí loňského roku. 

Řada firem tak raději své exportní aktivity utlumuje, anebo je nucena více riskovat. Jenže podle odhadů více než 50 procent exportérů není adekvátně připraveno – nemá v cílové zemi dostatečně vytvořené kontakty a získané reference. „Jedná se o zbytečné bariéry, protože při využití factoringu má klient finance za dodané služby k dispozici téměř okamžitě a neohrozí cash-flow své firmy,“ upozorňuje Michal Gabriel.

Posted by on 29 června 2015.