Factoringová společnost Bibby Financial Services zvedla svůj obrat o čtvrtinu

Sedmadvacetiprocentní nárůst obratu v meziročním srovnání zaznamenala v prvním kvartálu letošního roku factoringová společnost Bibby Financial Services. Pro letošní rok očekává obrat 2,7 miliardy korun.

Do razantního zvýšení obratu v prvních třech měsících letošního roku se nejvíce promítl zájem českých firem o exportní factoring, který vzrostl o 72 %. „Výsledek je velmi pozitivní, protože reflektuje větší ochotu českých podnikatelů expandovat na zahraniční trhy,“ uvedl Michal Gabriel, generální ředitel Bibby Financial Services.

Obliba exportního factoringu roste, protože tento produkt nejen pojistí exportní aktivity klientů, ale také jim usnadní přístup na konkrétní trh – factor prověří bonitu odběratele a výrazně sníží administrativní bariéru.

Bibby Financial Services je největší nezávislá factoringová společnost na českém trhu a růst exportního factoringu připisuje především své rozsáhlé síti 50 poboček v 16 zemích na čtyřech kontinentech, které jsou schopny efektivně pomoci českým a slovenským exportérům.

Bibby Financial Services zaznamenala také vyšší zájem o bezregresní factoring, kdy factor navíc garantuje úhradu pohledávek dodavatele až do výše 90 procent. V prvním kvartálu letošního roku takto kryla faktury ve výši 57 milionů korun. „Bezregres je současný trend, v jehož rámci se začínáme blížit západní Evropě, i když někteří čeští podnikatelé inkaso pohledávek stále ještě podceňují. Opakovaně upozorňujeme, že obchod končí až zinkasováním peněz,“ dodal Michal Gabriel.

Provozní financování (factoring) představuje vhodný finanční nástroj pro řízení cash-flow pro malé a střední firmy i pro podnikatele s obratem od pěti milionů korun. Factoring není úvěr, ale jeho součástí jsou i administrativní a inkasní operace (např. verifikace zaúčtování faktur u odběratelů, včasné upomínání úhrad ještě v době splatnosti) či monitoring bonity odběratelů. Finanční prostředky dostane firma vyplacené v řádu dnů. Tím uvolní finance „zamrzlé“ v pohledávkách, které by jinak v krajním případě mohly ohrozit její samotnou existenci.

Posted by on 01 května 2015.