Podnikatelé vstupující na nové trhy jsou v bezpečí.

Riziko platební neschopnosti nových zákazníků je nulové.

S rozšiřováním podnikání do nových oblastí jsou většinou spojena i určitá rizika. Kromě neznalosti trhu, legislativy a často i jazyka, to může být i nedostatek informací o potenciálních zákaznících a s nimi spojené riziko nezaplacení faktur. Existuje však efektivní řešení – Bezregresní factoring.

Bezregresní factoring poskytuje klientovi v případě platební neschopnosti nebo nevůle odběratele garanci úhrady až do výše 100% hodnoty pohledávky. Riziko nezaplacení spojené se vstupem na nové zahraniční trhy narůstá s neznalostí prostředí. Mnoho firem nemá finanční rezervu, z níž by v případě nezaplacených faktur mohlo pokrýt své náklady, a tak se často z důvodu druhotné platební neschopnosti dostává do finančních problémů. 

„Jako prevence takové situace vstupuje do hry factoring. Při bezregresním factoringu má klient i v případě kolapsu odběratele garantovanou úhradu až do 100 % hodnoty pohledávky. Oproti běžnému pojištění pohledávek má klient navíc k dispozici fakturovanou částku okamžitě po vystavení faktury a nemusí čekat měsíce na splnění podmínek pro výplatu pojistného plnění ze strany pojišťovny ani pojišťovně prokazovat, že je odběratel platebně neschopný,“ říká Michal Gabriel, generální ředitel Bibby Financial Services

Bezregresní factoring zahrnuje komplexní službu provozního financování tuzemských i zahraničních odběratelů s jistotou úhrady až do výše 100 %.  Kromě provozních financí nabízí i profesionální správu a inkaso pohledávek, kompletní právní servis a hospodářské informace o zákaznících přímo z trhu, ještě před dodáním zboží nebo služby.

Před uzavřením kontraktu s odběratelem z Brazílie jsme si ho přes Bibby nechali prověřit a zjistit jeho finanční bonitu. Velmi nám to pomohlo při rozhodování a usnadnilo rozšíření našeho podnikání do této země. Bez jejich informací již na nové trhy nevstupujeme“ sděluje klient Bibby Financial Services, který velkou část své strojírenské produkce exportuje.

Bibby Financial Services, a.s. je nezávislým finančním partnerem pro malé a střední firmy a součástí britské finanční skupiny, která působí na 4 kontinentech s 50 pobočkami po celém světě. „Informace, které našim klientům poskytujeme, máme kolegy z daného regionu prověřené. Naše celosvětová síť pomáhá klientům orientovat se na zahraničních trzích a v případě problémů jim zajistíme jejich řešení,“ říká Michal Gabriel, generální ředitel Bibby Financial Services. 

Factoring nezatíží bilanci firmy jako úvěr z banky a jeho získání není podmíněno aktuálně kladnými hospodářskými výsledky potenciálního klienta. Bezregresní factoring od Bibby Financial Services přináší klientovi okamžitou hotovost, ochranu před platební neschopností, efektivní inkaso pohledávek, vyšší konkurenceschopnost a nezvyšuje jeho úvěrovou angažovanost. 

„Bezregresní factoring od Bibby Financial Services nám pomáhá řídit tok finančních prostředků, odběratelská rizika a zároveň bezpečně růst na našem i zahraničních trzích“, říká klient Bibby Financial Services zabývající se výrobou požárních uzávěrů.

Posted by on 26 května 2015.