Můžou být ohrozeny stovky firem

Novinka v DPH může ohrozit stovky firem

Už za pouhých pár dnů začne platit nová metodika uplatňovaná Generálním finančním ředitelstvím k zákonu o DPH, který od loňského roku zpřísnil pravidla pro „daňově nepoctivé“ firmy. Od 1. října totiž obdrží status tzv. nespolehlivého plátce i subjekt, který bude mít na nedoplatku na DPH více než 500 tisíc korun po dobu alespoň tří měsíců. Podle finančníků jde o změnu, která může ohrozit existenci stovek společností.

„Očekáváme, že tvrdší přístup finanční správy se dotkne stovek firem, které budou po obdržení statusu nespolehlivého plátce existenčně ohroženy,“upozornil Michal Gabriel, ředitel společnosti Bibby Financial Services, která se věnuje provoznímu financování (factoringu).

Od října se stává subjekt nespolehlivým plátcem i v případech, pokud firma nemá řádné daňové doklady a úřad jí opakovaně vyměří daň podle pomůcek ve výši alespoň 500.000 Kč, anebo firma neposkytuje požadovanou součinnost se správcem daně. Nejrazantnější dopad však v sobě skrývá kritérium, v jehož rámci se institut vztahuje i na ty firmy, u kterých je po dobu tří měsíců evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 500.000 Kč (bez příslušenství daně). Dosud byla limitní částka 10 milionů.

Seznam takových tzv. nespolehlivých plátců zveřejní Finanční správa v registru plátců. „Ze zkušenosti víme, že celá řada firem řeší problém s provozním financováním zadržením plateb vůči státním institucím, tedy i odvodům DPH. Pokud se taková firma ocitne na černé listině, ve většině případů to může znamenat konec jejich obchodních aktivit a její zánik,“ dodal Michal Gabriel.

Pokud odběratel zaplatí na účet nespolehlivému dodavateli (plátci), stane se ze zákona ručitelem za dodavatelovu neodvedenou DPH, a to bez ohledu na to, na jaký jeho bankovní účet platí. Lze tedy očekávat, že pouze minimum odběratelů bude ochotno obchodovat s tzv. nespolehlivým plátcem a vystavovat se tak nebezpečí ručení za jeho DPH.

„Stát tímto přenáší na všechny podnikatele další významnou administrativní zátěž,“ dodal Michal Gabriel. „Často se setkáváme s tím, že řada menších firem se až od nás dozvěděla o svých nových povinnostech v oblasti DPH.“

Zpřísnění pravidel je vedle boje státu proti únikům v oblasti DPH zacíleno i na firmy, které byly zvyklé zajišťovat své provozní financování prostřednictvím „úvěrů“ od státu, tedy zpožděnými platbami DPH. Pokud se nyní nechtějí ocitnout v ohrožení, musejí si zajistit provozní financování z jiných zdrojů. „Na trhu jsou dostupné možnosti, jak si zajistit kontrolu nad cash-flow firmy. Vhodným nástrojem je například factoring, který uvolňuje hotovost váznoucí v pohledávkách,“ dodal Michal Gabriel.Posted by on 01 listopadu 2014.