Naši klienti nás doporučí, říkají výsledky klientského průzkumu

Koncem loňského roku jsme uskutečnili průzkum spokojenosti našich klientů. Chtěli bychom poděkovat všem klientům, kteří se průzkumu zúčastnili, a zároveň Vás stručně informovat o jeho výsledcích.

Mezinárodní agentura GfK realizovala v rámci průzkumu 992 rozhovorů s našimi klienty napříč jednotlivými regiony. Telefonát v průměru trval 11 minut se zaměřením na klíčové oblasti naší spolupráce při zahájení financování, obdobně jako při každodenní péči o naše dlouholeté klienty.

Je pro nás potěšením, že u nás oceňujete především rychlost, profesionální přístup a komunikaci (87% spokojených klientů). Pro podnikatele to jsou důležité aspekty kvalitní obchodní spolupráce a pro nás klíčovou interní hodnotou – „Zákazník na prvním místě“. 84% našich klientů rovněž potvrdilo, že rozumíme jejich podnikání a potřebě financování a včas je upozorníme v případě zjištění problémů s platební morálkou jejich odběratelů.

Průzkum nám současně ukázal oblasti zasluhující vylepšení. Nejvíce si přejete vylepšit online klientskou komunikaci, a to jak z hlediska rozsahu a jednoduchosti dostupných informací, tak z hlediska uživatelského školení. Na tuto oblast se v letošním roce přednostně zaměříme a na globální úrovni pro naše klienty připravujeme nový klientský portál.

Spokojenost klientů s našimi službami se odráží i v ochotě doporučit služby Bibby Financial Services dalším obchodním partnerům, kdy aktivně naše služby provozního financování a správy pohledávek pravidelně doporučuje více než 65% našich klientů. Této důvěry si velmi vážíme!

Ještě jednou bychom rádi poděkovali za Váš čas v průběhu průzkumu a za Vaši zpětnou vazbu, která je pro nás impulsem k dalšímu zlepšení služeb pro Vás – naše klienty!


Tým Bibby Financial Services
Duben 2014

Posted by on 29 dubna 2014.