Lepší financování může zvýšit výkonnost českého exportu v segmentu SME až o jednu pětinu

Výkonnost českého exportu může být o zhruba 17 % vyšší, pokud budou především malé a střední firmy lépe využívat alternativních (a dnes dobře dostupných) forem provozního financování. Vyplývá to z analýzy společnosti Bibby Financial Services, která se zabývá factoringem.

Světový trend prodlužování lhůt splatnosti faktur a další exportní rizika brzdí rozvoj malých a středních podniků, pro něž je bankovní úvěr hůře dostupný a málo flexibilní zdroj financování,“ uvedl Michal Gabriel, generální ředitel Bibby Financial Services.

Přitom české hospodářství stojí z velké části na exportu do zahraničí. Týká se to nejen velkých firem, ale především středních a malých podniků, které v současné době zaměstnávají přes dva a půl miliónu lidí a vytvářejí třetinu hrubého národního produktu ČR. „Pokud bychom zvýšili financování těchto firem například formou factoringu na úroveň vyspělých evropských zemí, tedy zhruba na čtyřnásobek současného objemu, může vzrůst výkonnost českého exportu v segmentu malých a středních firem o 15 – 20 %. To by přineslo vyšší konkurenceschopnost i tisíce nových pracovních míst,“ vysvětluje Michal Gabriel.

Ve využívání factoringových služeb Česká republika ještě zaostává za řadou evropských zemí. Export produkce malých a středních podniků zajištěný formou factoringu je v relaci k HDP v Polsku téměř dvojnásobný, v Estonsku více než trojnásobný a ve Velké Británii skoro pětinásobný. Přitom právě pro malé a střední podniky, které hůře dosáhnou na bankovní úvěr, představuje factoring obrovský potenciál. Přibližně třicet procent firem v SME segmentu se snaží se svými výrobky a službami pronikat na zahraniční trhy.

A české společnosti nový trend více a více registrují. Exportní factoring v České republice dynamicky stoupá, v roce 2013 vzrostl jeho objem meziročně o 17,6%. Firmy z toho mohou výrazně profitovat, protože jim export kompenzuje slabou domácí poptávku. „Díky naší mezinárodní síti poboček, znalosti jednotlivých trhů a fyzické přítomnosti můžeme zejména malým a středním podnikům efektivně pomoci s expanzí na nové trhy,“ dodává Michal Gabriel s tím, že využití služeb Bibby Financial Services nabízí klientům vyřešit problematiku legislativy a obchodních zvyklostí na daných trzích, překonání jazykové bariéry, prověření místních odběratelů nebo eliminace kurzových rizik.
A co je pro řadu dodavatelů nejdůležitější - zajištění inkasa. Přestože obvyklá doba splatnosti u zahraničních obchodních transakcí činí 30 až 39 dní, téměř jedna třetina odběratelů platí mnohem později – až 120 dní po obdržení zboží. „To je pro dynamicky rostoucí firmy značný problém v cash-flow i mimořádné obchodní riziko. Správná a flexibilní forma financování může vyřešit oboje,“ řekl Michal Gabriel.
Pro mnohé menší české podniky jsou ovšem takové platební podmínky nepřijatelné a není výjimkou, že z podobného obchodu kvůli dlouhé splatnosti sejde. „Potenciál exportního factoringu je u nás využit tak maximálně z pětiny. Jeho lepší využití a odstraňování byrokratických překážet je jednou z forem, jak dále zvyšovat výkonnost českého exportu,“ uvedl Richard Holešinský, obchodní ředitel Bibby Financial Services.

Podstatou factoringu je odkup krátkodobých pohledávek factoringovou společností na základě factoringové smlouvy, která exportéra zbaví starostí s délkou splatnosti, odstraní problémy spojené s každodenní správou pohledávek a zbaví jej rizika spojeného s případným úpadkem odběratele, protože factor (poskytovatel factoringu) má zájem odběratele prověřit. Cenou factoringu je factoringová provize, která dosahuje obvykle 0,5 až 1,5 procenta pohledávky podle objemu spolupráce a dohodnutých služeb. Znalost lokálních trhů a místní legislativy a schopnost zbavit klienta kurzových a kreditních rizik je důležitou výhodou factoringových služeb. Factor umí prověřit bonitu a solventnost zahraničních partnerů a kromě financování exportu a provozu exportérovi poskytuje ochranu proti platební neschopnosti odběratele.

Posted by on 22 dubna 2014.