Export malých a středních podniků stoupá, kamenem úrazu zůstává jeho financování

Skokový nárůst exportu loni zaznamenaly malé a střední podniky. Oproti roku 2012 si polepšily o celých 98 miliard korun, na celkovém exportu se pak podílejí 54 procenty. S tím souvisí také zájem o exportní financování - hodnota postoupených pohledávek factoringovými společnostmi v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla 10,6 miliardy korun, což představuje meziroční růst o celých 20 procent.

Pokud by však malí a střední exportéři optimálně využívali alternativní formy provozního financování, mohla by být výkonnost českého exportu ještě o 17 % vyšší. Vyplývá to z analýzy společnosti Bibby Financial Services, která se zabývá factoringem. „Pokud bychom zvýšili financování těchto firem na úroveň vyspělých evropských zemí, tedy zhruba na čtyřnásobek současného objemu, může vzrůst výkonnost českého exportu v segmentu malých a středních firem o 15 – 20 %. To by přineslo vyšší konkurenceschopnost i tisíce nových pracovních míst,“ vysvětluje Michal Gabriel, ředitel Bibby Financial Services.

Ve využívání factoringových služeb Česká republika stále ještě zaostává za řadou evropských zemí. Export produkce malých a středních podniků zajištěný formou factoringu je v relaci k HDP v Polsku téměř dvojnásobný, v Estonsku více než trojnásobný a ve Velké Británii skoro pětinásobný. Přitom právě pro malé a střední podniky, které hůře dosáhnou na bankovní úvěr, představuje factoring obrovský potenciál. Přibližně třicet procent firem v SME segmentu se snaží se svými výrobky a službami pronikat na zahraniční trhy.

A české společnosti nový trend více a více registrují. Exportní factoring v České republice dynamicky stoupá. Hodnota postoupených pohledávek factoringovými společnostmi v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla 10,6 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 20 procent. Firmy z toho mohou výrazně profitovat, protože jim export kompenzuje slabou domácí poptávku.

Díky naší mezinárodní síti poboček, znalosti jednotlivých trhů a fyzické přítomnosti můžeme zejména malým a středním podnikům efektivně pomoci s expanzí na nové trhy,“ dodává Michal Gabriel s tím, že využití služeb Bibby Financial Services nabízí klientům vyřešit problematiku legislativy a obchodních zvyklostí na daných trzích, překonání jazykové bariéry, prověření místních odběratelů nebo eliminace kurzových rizik.

A co je pro řadu dodavatelů nejdůležitější - zajištění inkasa. Přestože obvyklá doba splatnosti u zahraničních obchodních transakcí činí 30 až 39 dní, téměř jedna třetina odběratelů platí mnohem později – až 120 dní po obdržení zboží. „To je pro dynamicky rostoucí firmy značný problém v cash-flow i mimořádné obchodní riziko. Správná a flexibilní forma financování může vyřešit oboje,“ řekl Michal Gabriel.

Pro mnohé menší české podniky jsou ovšem takové platební podmínky nepřijatelné a není výjimkou, že z podobného obchodu kvůli dlouhé splatnosti sejde. „Potenciál exportního factoringu je u nás využit tak maximálně z pětiny. Jeho lepší využití a odstraňování byrokratických překážet je jednou z forem, jak dále zvyšovat výkonnost českého exportu,“ uvedl Richard Holešinský, obchodní ředitel Bibby Financial Services.

Posted by on 21 května 2014.