Co je to factoring? Cesta ze začarovaného kruhu nesplácených pohledávek

Stále více českých společností využívá při zajištění provozního kapitálu factoring. Za posledních pět let hodnota pohledávek postoupených na členy České leasingové a finanční asociace (ČLFA) vzrostla téměř o 50 procent. Řada firem tak volí moderní způsob úniku ze začarovaného kruhu nesplácených pohledávek.

CO JE TO FACTORING?
Factoring představuje předem smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek (obvykle se splatností do 180 dnů) factoringovou společností. Dodavatelé zboží nebo služeb převádějí na factora pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Ten se tak stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškeré riziko, že kupující nebude schopen či ochoten zaplatit. Jinými slovy: dodat zboží, inkasovat peníze a mít klid.

Komplexní factoringový outsourcing ponechává menším subjektům volné ruce a finance na provoz i investování,” vysvětluje Michal Gabriel, generální ředitel Bibby Financial Services pro Českou republiku.

Zájem o zmíněný způsob financování (nejen) v České republice výrazně stoupá. Výše prostředků poskytnutých klientům členy ČLFA v rámci factoringu v loňském roce meziročně stoupla o 17 % na 15,5 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 137 miliard, což představuje meziroční růst o 14 %. Celkový trh reprezentovaný Asociací factoringových společností České republiky (AFS ČR) v loňském roce zaznamenal souhrnnou hodnotu pohledávek 145,4 miliardy korun, což značí růst o 11 %.


VÝHODY FACTORINGU
Factoring představuje vhodný finanční nástroj pro řízení cash-flow pro malé a střední firmy, či dokonce pro podnikatele s menším obratem. Podstatné je, že se nejedná pouze o úvěr, ale také o zajišťování administrativních a inkasních operací (např. verifikace zaúčtování faktur u odběratelů, včasné upomínání jejich úhrad v době splatnosti), pojištění a kontrolu splácení poskytnutých úvěrů na dodané zboží či monitoring vývoje bonity odběratelů.

Zmíněný způsob financování navíc nezatěžuje úvěrovou angažovanost podnikatelského subjektu, jenž díky tomu může těžit z příznivých ukazatelů finanční analýzy. „Pro české exportéry je důležité, že se u přeshraniční spolupráce eliminuje teritoriální a kreditní riziko, a firma tak může spolupracovat i s novými neprověřenými odběrateli,“ dodává Michal Gabriel.

V posledních letech také dochází k uvolnění byrokratických požadavků v souvislosti s podmínkami factoringových společností k podnikatelským subjektům například na výši postupovaných pohledávek či na hospodářské výsledky klienta. Factoringová společnost posuzuje především bonitu financovaných odběratelů, díky čemuž její požadavky na finanční ukazatele klienta jsou ve srovnání s bankami mnohem mírnější, což v období současné hospodářské stagnace ocení řada firem.

Posted by on 23 dubna 2014.