Vyroční zpráva CZ 2012

Vážené dámy a pánové,

Uplynulý rok 2012 jsme podnikali v prostředí pokračující ekonomické recese, kdy národní hospodářství zaznamenalo meziroční pokles HDP ve výši -1,2 % a zařadilo se tak např. spolu s Maďarskem mezi malý počet zemí v EU s klesající ekonomikou. Tento trend se nedaří národohospodářům kvůli pokračujícím restriktivním opatřením v oblasti státních výdajů i klesající domácí poptávce změnit. Nicméně mírné ekonomické a podnikatelské oživení očekáváme v roce 2013 v segmentu malých a středních firem, na který tradičně cílíme s nabídkou našich faktoringových služeb.

Český faktoringový trh v roce 2012 víceméně stagnoval a meziročně vzrostl co do objemu faktorovaných pohledávek o necelá 2 %, na druhé straně objem alokovaných faktoringových záloh poklesl meziročně o -7 %. Přitom se nezměnilo pořadí největších faktoringových společností, kdy vedoucí roli mezi faktory udržel Factoring České spořitelny, a.s. s obratem ve faktoringu na úrovni 48 miliard Kč a 19 % nárůstem, následovaný ČSOB Factoringem, a.s. s obratem 29 miliard Kč a 3% nárůstem, 9,6 % nárůstem TRANSFINANCE, a.s. s obratem kolem 20 miliard Kč a Factoring KB, a.s. s 19,5 miliardami Kč a nárůstem obratu 21 %. Naše společnost Bibby Financial Services, a.s. dosáhla po předchozí stagnaci meziročně velmi zajímavý růst o 26 % na 3,3 miliardy Kč faktorovaného obratu a dokázala jít proti negativnímu trendu klesající ekonomiky. Zároveň potvrdila postavení největší nebankovní faktoringové společnosti na českém trhu.

Bibby Financial Services, a.s. dokončila počátkem roku 2012 akvizici portfolia klientů faktoringové společnosti, která opouští tuzemský trh. Tato úspěšná akvizice měla pozitivní dopad do velikosti portfolia i finanční výkonnosti firmy již v roce 2012. Dále jsme dokončili optimalizaci interních procesů s cílem jejich zrychlení a zvýšení naší konkurenceschopnosti co do rychlosti schvalování poptávek klientů na financování pracovním kapitálem. Prodejní tým jsme doplnili o kvalifikované senior odborníky, kteří ocenili větší perspektivu práce pro Bibby Financial Services, a.s. v rámci konsolidace faktoringového trhu.
Z hlediska finanční výkonnosti naší firmy jsme zvýšili objem zisku před zdaněním meziročně o 13,5 % a přispěli tak k velmi dobrému hospodářskému výsledku celé skupiny BFS v roce 2012. I v ostatních finančních ukazatelích, jako je faktorovaný obrat a výnosy jsme překonali výsledky roku 2011, kdy faktorovaný obrat meziročně vzrostl o 26 % na 3,3 mld. Kč a výnosy vzrostly o 7% na 78 mil. Kč. Vysokou úroveň řízení rizik potvrdila výše tvorby nových opravných položek z titulu špatných faktoringových pohledávek, která zůstala zhruba ve stejném objemu, jako v roce 2011. Dovoluji si konstatovat, že především díky know how zahraničního akcionáře má dnes Bibby Financial Services, a.s. nejvyšší kvalitativní úroveň řízení faktoringových kreditních rizik na českém faktoringovém trhu. Na druhé straně konzervativní přístup k riziku snížil krátkodobě konkurenceschopnost naší společnosti na trhu, ale vývoj na trhu nám potvrdil správnost naší risk policy.

Do roku 2013 vstupujeme jako dobře zainvestovaná společnost, s velmi kvalitním týmem motivovaných a zkušených zaměstnanců a kvalitně strukturovaným rizikem portfolia klientů, s rozsáhlým lidským zázemím a know-how celé skupiny Bibby Group. Můžeme se tak zaměřit na marketingové aktivity a prodej faktoringových služeb většímu počtu nových klientů, což by se nakonec mělo projevit i v růstu finanční výkonnosti naší společnosti, v souladu se střednědobou vizí skupiny BFS.

Vážení přátelé, chtěl bych vám poděkovat za důvěru, s kterou jste se rozhodli využívat naše služby, a mohu vám slíbit, že vás i nadále budeme podporovat ve vašem podnikání jak pracovním kapitálem, tak i službami, které u nás poptáváte.
Přeji vám úspěšný rok 2013.

Ing. Jan Kudera
předseda představenstva

Zde si můžete stáhnout celou ČESKOU výroční zprávu za rok 2012 a ANGLICKOU (English) verzi  

Posted by on 07 července 2013.