po splatnosti

Pohlídejte si finanční zdraví své firmy.

Známe mnoho firem, jejichž zákazníci z různých důvodů neplatí své závazky včas. S našimi preventivními tipy nastavíte efektivní komunikaci se svými zákazníky tak, aby nedocházelo k nežádoucím prodlevám mezi vystavením faktury a jejím uhrazením. 

Pojďme si říct, co můžete udělat, aby se vaše pohledávky nepřeměnily v nedobytné.


Než začnete spolupracovat s novým zákazníkem, ujistěte se, že:

 • své zboží prodáváte zákazníkům napříč různými sektory a odvětvími. Touto diverzifikací zákaznické základny snížíte riziko nedobytných pohledávek.
 • trváte na dodržování předem domluvených požadavků. Vyhýbejte se každému, kdo je neplní. Pokud vám zákazník neposkytne potřebné informace, nekomunikuje nebo váhá s podepsáním smlouvy, signalizuje to budoucí problémy s hrazením faktur.
 • máte jasně a přesně stanovené platební podmínky a případné sankce za pozdní platby. Vyhnete se tak možným následným sporům.
 

 • znáte své potenciální zákazníky. Před uzavřením smlouvy je proto prověřte. Jednoduchá on-line prověrka vám v budoucnu může ušetřit  drahocenný čas a peníze.
 • znáte citlivé místo svého podnikání, kde v průběhu 3 až 5 let pramenilo největší riziko spojené s nedobytnými pohledávkami. Odhalíte tak profil nesolventního zákazníka.
 

Faktury po splatnosti

Jakmile se dohodnete na spolupráci:

 • fakturujte ihned po dodání zboží nebo služeb. V případě potřeby zašlete s dostatečným předstihem zdvořilou upomínku.
 • využijte moderních technologií a elektronického systému. Získáte přehled o vystavených fakturách a snadnější kontrolu nad aktuální finanční situací.
 • mějte přehled o platební situaci svých zákazníků. Pokud nevíte, kdo vám dluží, nevíte ani, kolik dluží.
 • využijte údaje o platbách zákazníků k vysledování jejich platební morálky. Odhadnete tak rizikovost a pohlídáte si, aby k úhradě opravdu došlo.
 • udržujte systematický přístup ke správě svých pohledávek tak, abyste předešli nedobytným pohledávkám. 
   
Potřebujete pomoci se správou pohledávek? Chcete mít faktury uhrazené do 24 hodin? Kontaktujte nás.

Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo