Financujeme váš růst už 40 let

Aktualizováno: 23 března 2022

Jonathan Andrew, generální ředitel, Bibby Financial Services

Letošní rok je pro společnost Bibby Financial Services (BFS) mimořádným milníkem, jelikož slavíme 40 let, co pomáháme malým a středním podnikům fungovat, prosperovat a růst. Přestože dnes prostřednictvím našich týmů v devíti zemích podporujeme tisíce společností po celém světě, naše historie stojí na skromných začátcích v Liverpoolu.

V roce 1982, uprostřed bouřlivé doby v lodním průmyslu a s rostoucí touhou skupiny Bibby Line Group rozšiřovat své podnikání, se Sir Derek Bibby náhodně setkal s přítelem Johnem Gee ve vlaku z Liverpoolu do Londýna.

Během cesty mu Gee doporučil factoring jako oblast s vysokým růstem a po dalším prozkoumání této příležitosti byla založena společnost BFS, která zpočátku působila pod účetním oddělení skupiny Bibby Line Group a brzy poté se stala samostatnou společností.

Za uplynulých 40 let jsme byli svědky hlubokých změn v ekonomickém prostředí, ale naše podpora podnikatelů a firem zůstala neměnná.

V devadesátých letech došlo k obrovskému rozmachu podnikání. Malé a střední společnosti se staly hlavními zaměstnavateli ve většině vyspělých ekonomik. Podle Světové banky tyto podniky dnes tvoří až 50 % HDP.

V roce 2008 udeřila finanční krize a nespočet společností zůstalo z mnoha důvodů bez finančních zdrojů. Banky se stáhly, ale my jsme vystoupili do popředí a podali pomocnou ruku mnoha firmám, které jsme zachránili před krachem.

Od té doby jsme tisícovkám podnikatelům pomohli zvládnout mnoho obtížných situací jako byl Brexit, současnou pandemii COVID-19 a ekonomické dopady vyplývající z války na Ukrajině. Jsme tu stále, tvrdě pracujeme ve prospěch našich klientů, pomáháme jim překonávat výzvy.

Potřeby malých a středních firem a okolního světa se od roku 1982 výrazně změnily a změnili jsme se i my jako firma. Nezměnily se ale naše rodinné hodnoty, hrdost na naše dědictví a náš závazek podporovat klienty, kolegy a komunity.

Právě proto budeme po celý rok 2022 oslavovat naši minulost a zároveň přivítáme naši budoucnost.